Man havde talt om at åbne skolerne i månedsvis. Men i rapporten bliver de forbigået. Her er årsagen

De mellemste og øverste klassetrin i folkeskolen er blevet sorteper i eksperternes beregninger for genåbningerne i marts og april. Klasserne er ikke nævnt med et ord i ekspertgruppernes udregninger, og afgangsklasserne kan kun åbne i få landsdele.

 
14 eksperter har undersøgt, hvilken virkning en lempelse af restriktionerne vil have på danskernes smitte, samfundsøkonomien, borgernes trivsel, folkesundheden og den enkeltes personlige frihed. Referencegruppen har gennemgået den med partierne. Video: Reuters/Ritzau Scanpix. Redigering: Sarah Sander Fold sammen
Læs mere

En eller anden form for genåbninger er efter alt at dømme lige rundt om hjørnet, efter regeringen i går løftede sløret for deres længe ventede beregninger for at få lukket samfundet op. Men skoleelever i de fleste landsdele vil muligvis blive skuffet.

Beregningerne barsler med genåbninger for udvalgsvarebutikker, udendørs kulturinstitutioner og en lempelse af forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter. Men skolerne er ikke bredt set en del af buddet på genåbninger.

Det, der er en del af beregningerne er i stor stil udvalgsvarebutikker op til 5.000 kvadratmeter og forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter.

Få af de ældste klasser kan vende tilbage

Det eneste sted i Danmark, hvor en genåbning af alle klassetrin på skolerne er på tale, er på Bornholm. På fastlandet lægger regeringen op til, at efterskoleelever og alle afgangselever – det vil sige 9. klasse – samt ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 procent fremmøde, men kun i Vestjylland og i Nordjylland, og kun under forudsætning af, at de bliver testet to gange om ugen.

I ugevis har eksperter ellers talt om skolerne, som værende en naturlig og formentlig sikker start på samfundets genåbning. Blandt andre Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, der er med i referencegruppen af eksperter, som rådgiver regeringen, nævnte 11. februar skoler, som ligger i kommuner med lav smitte. Dem kunne man med en vis sandsynlighed godt genåbne.

Derefter, sagde han, kunne man kigge bredere på de resterende uddannelsessystemer.

Tidligere direktør i Statens Serum Institut (SSI) Nils Strandberg Pedersen, der gennem hele epidemien har været fortaler for restriktioner, sagde, at hvad angår skoler »kan man godt overveje« en genåbning.

Flere ting er på forhandlingsbordet til genåbningerne af samfundet, men skolerne er ikke en del af dem. 5.-8. klasse er ifølge regeringens plan ikke nævnt med et ord. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

Årsagen er smitteudviklingen

Regeringens eksperter bestående af enhedsgruppen, der blandt andre tæller Sundhedsstyrelsen har regnet på, hvad det vil betyde, at sende de ældste klasser tilbage i skole.

Resultaterne peger på, at det ikke ville være fornuftigt set ud fra konsekvenserne for smitteudviklingen.

Afgangsklasserne har nemlig en »relativt stor effekt« på smitte og indlæggelsestal, der taler imod en genåbning, skriver eksperterne i deres redegørelse. Den vurdering træffer de, på trods af at afgangsklasserne er vigtige for især trivslen.

Udvalgsvarebutikkerne er ifølge den såkaldte referencegruppe og enhedsgruppen et mere sikkert valg til en nært forestående genåbning, da de medfører en »mindre stigning« i forhold til smitte- og indlæggelsestal.

Det taler i udregningerne for en national genåbning, da butikker har stor betydning for samfundsøkonomien.

Samtidig vil en national genåbning formindske det, som myndighederne og regeringen gerne vil undgå – at folk rejser til nær og fjern for eksempelvis at handle i butikker.

National vs. differentieret genåbning

Eksperterne har regnet på effekterne af genåbningerne ud fra forskellige scenarier. To af dem er en »differentieret genåbning« og en »national genåbning«.

Førstnævnte handler om, at man lukker op for dele af samfundet i dele af landet, og den sidste, at man åbner nationalt.

Eksperterne vil gerne undgå »pendling«, så personer fra kommuner med høj smitte ikke tager smitten med sig ved besøg af tilbud i kommuner med mindre smitte.

Her er butikkerne igen det mere sikre valg, vurderer eksperterne, for åbner man butikker over en bred kam, undgår man højst sandsynligt den pendling.

Øvrige eksperter har imidlertid talt for, at en åbning af skoler højst sandsynligt ikke vil føre til pendling, da de regner med, at de fleste ikke vil tage deres børn ud af skolen for at forflytte dem til en åben skole.

Vurderingen skaber ærgrelse

I Dansk Industri ærgrer man sig eftertrykkeligt over, at det kun er afgangseleverne få udvalgte steder i Danmark, som får glæde af genåbningerne.

»Det er brandærgerligt, at der kun åbnes for afgangselever regionalt. Alt for mange elever mistrives, motivationen falder, og eleverne får ikke nok ud af undervisningen foran computeren. Genåbningen skal naturligvis ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan være med forskudt undervisning, krav om hyppige test, mundbind, afstand mv. og ved at tilrettelægge undervisningen fleksibelt, så eleverne kun møder fysisk i skole op til tre dage i uge eller lignende. Hvis der opstår et pludseligt udbrud af COVID-19, som vi så i Kolding, skal der naturligvis gribes ind lokalt hurtigt og effektivt«, skriver administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i en e-mail til Berlingske.

2. februar måtte 1.–4. klasse komme tilbage i skole igen, men ud over en henvisning til den samfundsøkonomiske effekt af hjemsendelser er 5.–8. klasse ikke nævnt med et ord i referencegruppens bidrag til regeringen.

Det skabte midt i februar undren, blandt organisationen Skole og Forældre og hos oppositionspartierne, og der er tilsyneladende endnu ikke et klart svar på hvorfor.