Støttepartier presser klimaminister efter lækket notat: »Overhovedet ikke godt nok«

Klimaloven skal være så bindende som muligt, og derfor er det slet ikke godt nok, hvis den siddende klimaminister kan slippe for at nå målet, hvis vedkommende har en god forklaring.

»Det er overhovedet ikke godt nok, for hvis man skal have en bindende klimalov, skal man ikke kunne tale sig ud af det, så skal man handle, hvis man ikke er på rette vej,« siger de Radikales klimaordfører, Ida Auken, om det lækkede notat fra de igangværende klimaforhandlinger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

En kommende klimalov skal ifølge regeringen være bindende og forpligtende.

Meeeeen … ikke mere forpligtende end, at den til enhver tid siddende klimaminister kan nøjes med at begrunde, hvorfor målet ikke blev nået. Sådan lyder udspillet til de reelle forhandlinger om klimaloven, der begyndte fredag eftermiddag.

Det viser et lækket notat fra regeringen, som Berlingske er i besiddelse af.

Klimaministeren vil hvert år skulle afrapportere udviklingen i udledning af drivhusgasser, og klimaministeren vil kunne pålægges en »handlepligt«, hvis »der ikke er udsigt til at nå målene«.

Men handlepligten vil i praksis blot betyde, at klimaministeren skal redegøre for, hvorfor ministeren undlader at »igangsætte relevante tiltag«, står der i notatet.

I notatet kalder regeringen det et »følg eller forklar«-princip.

Kort sagt – hvis der er en god grund til, at målene ikke bliver nået, så er det helt i orden med regeringen. Ministeren vil dermed ikke blive pålagt at iværksætte »nærmere bestemte initiativer for at nå klimamålene«.

Støttepartier utilfredse

Hos regeringens støttepartier er man langtfra tilfreds med, at regeringen lægger op til, at handlepligten kan bortforklares.

»Det er overhovedet ikke godt nok, for hvis man skal have en bindende klimalov, skal man ikke kunne tale sig ud af det, så skal man handle, hvis man ikke er på rette vej,« siger de Radikales klimaordfører, Ida Auken, på vej til forhandlinger om klimaloven i Klimaministeriet.

»Det kan aldrig være følg eller forklar – det må være følg eller gør noget andet.«

Hvad skal så være konsekvensen for ministeren, hvis vedkommende ikke er i stand til at leve op til målsætningen?

»Det skal være, at han sætter nogle nye initiativer i gang på nogle andre områder,« siger Ida Auken, der kalder det et altafgørende krav, at loven er bindende.

Heller ikke SFs klimaordfører, Signe Munk, er begejstret for ordlyden i notatet. Hun er nervøs for, at loven vil blive for vag, og at den dermed ikke vil bibringe reelle reduktioner i udledningen af drivhusgasser. Loven skal være bindende, og regeringen skal forpligte sig til at handle nu, understreger hun.

»Det betyder, at en regering skal sætte politik i værk, som sørger for at Danmark nedbringer CO2-udslippet. Den skal ikke have indbygget en lang række undtagelser, som gør, at klimaministeren bare kan undskylde sig fra at handle. Der skal ikke indbygges muligheder for undskyldninger og bortforklaringer,« siger Signe Munk.

Samtlige partier undtagen Nye Borgerlige har tilsluttet sig regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Klimaloven skal sætte retningen for det mål.

Regeringen har sagt, at en aftale skal være på plads inden jul.

Til foråret skal partierne forhandle en klimahandlingsplan for, hvordan målet skal nås.