Socialdemokratisk kampagnevideo kritiseres for kun at vise etnisk danske børn: »Der er ikke sket noget aktivt fravalg«

Socialdemokratiets nyeste kampagnevideo vækker opsigt for ikke at have børn med minoritetsbaggrund med i paritets fortælling om social ulighed og negativ social arv. Partiet afviser kritikken, og den politiske ordfører mener, at pointen i videoen står »lige stærkt uanset hudfarve«.

Jesper Petersen er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Han afviser kritikken af pariets nyeste kampagnevideo og fortæller, at de deltagende børn hverken er skuespillere eller på anden vis castet til videoen, men at der er tale om et eksperiment. Her er han sammen med statsminister Mette Frederiksen, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og gruppeformand Flemming Møller Mortensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Socialdemokratiet lagde på årets anden dag en ny kampagnevideo på de sociale medier. »Vi er altid på børnenes hold,« lød budskabet i videoen, der handler om social ulighed og børns muligheder, og som følger op på statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale.

Men kampagnevideoen er blevet genstand for debat, fordi de 11 børn, der medvirker i vidoen, alle er hvide, etnisk danske børn.

En af kritikerne er debattør og direktør i Dansk Flygtningehjælps ungdomsafdeling, DFUNK, Natasha Al Hariri, der på Twitter skrev følgende:

»Ked af at se at vores statsminister ikke har mine børn med på holdet. Hvordan kan man lave sådan en video og direkte fravælge at inkludere synlige minoriteter?«

I videoen skal børnene kaste en håndbold i målet i den anden ende af banen, men før børnene må kaste, skal de forholde sig til en række spørgsmål. For hvert spørgsmål, børnene kan svare »ja« til, må de tage to skridt frem.

Har din mor en universitetsuddannelse? Er begge dine forældre i job? Kan du få hjælp med lektier derhjemme?

Da det bliver tid for børnene til at kaste deres bold i mål, er der knap en halv håndboldbanes afstand mellem den, der har svaret »ja« flest gange, i forhold til den, der har svaret »ja« færrest gange.

»Når børns fremtid stadigvæk kan blive bestemt af deres baggrund, er vi andre ikke lykkedes med at skabe et samfund med reelt lige muligheder for alle børn og unge,« siger Mette Frederiksen (S), der træder ind i håndboldhallen.

S: Minoritetsbørn meldte afbud

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, afviser kritikken. Han mener, at pointen i videoen står »lige stærkt uanset hudfarve«.

»Helt konkret er der sket det, at der er meldt åbent ud på en skole i Brøndby, at man kunne være med i et eksperiment om social ulighed, og der er suppleret med nogle medlemmer af Socialdemokratisk Ungdom for at være sikker på, at der var nok til at gennemføre det. Videoen er så optaget med de unge, der dukkede op og ville være med,« siger han.

På Twitter har svaret fra Socialdemokratiet på kritikken været, at partiet havde modtaget afbud fra børn af anden etnisk herkomst, der kunne have deltaget i videoen.

»Dem, der egentlig havde meldt sig, men som ikke kom – eller som måtte melde afbud, eller hvad der nu var sket – var af anden etnisk baggrund. Men det har ikke været vores hensigt at vise en form for repræsentativt udsnit. Det er en tilfældigt sammensat gruppe af børn, og jeg synes, at pointen står meget klart frem. Jeg håber, at folk vil se filmen og føle den samme indignation, som jeg følte, da jeg så den.«

Videoen kommer lige efter, at Mette Frederiksen i sin nytårstale og til Jyllands-Posten har sagt, at for få børn bliver fjernet fra deres forældre, og at det ikke mindst skyldes berøringsangst over for etniske minoriteter. Hvordan hænger det sammen med, at I ikke bruger de etniske minoriteter i en kampagnevideo, der skal vække indignation og medfølelse for de børn, der deltager i den?

»Det havde vi skam også gerne gjort. Der er ikke sket noget aktivt fravalg. Jeg kan slet ikke se, hvad meningen skulle være med at foretage et fravalg, som vi bliver beskyldt for. Det vil i høj grad være til gavn for børn, der har en svær hjemmebaggrund og har en minoritetsbaggrund. Men vores politiske mål med kampagnevideoen gælder altså alle danske børn,« siger han.

Ikke vigtigt at deltagerne var repræsentative

Hvilke overvejelser gjorde I jer, da I modtog afbud, i forhold til fortsat at filme på den pågældende dag?

»Det, der har været vigtigt for vores kampagnemedarbejdere, har været at vise pointen med social ulighed og en ulighed i reelle livsmuligheder, og det, har de vurderet, at de godt har kunnet få frem med de deltagere, der var.«

Når man ser på anbragte børn i Danmark, er der procentvis flere børn anbragt med ikkevestlig baggrund end etnisk danske børn. Hvorfor har I ikke aflyst og aftalt en ny dag, hvor I kunne filme en mere repræsentativ gruppe?

»Hvis det var meningen, at man ville lave en statistisk repræsentativ fremstilling af børnegruppen i Danmark, så er det rigtigt, at man kunne aflyse og finde en ny dag. Men det er ikke afgørende for at få vist den pointe, vi i Socialdemokratiet gerne vil frem med. Vi vil gerne vise den ulighed, og det gør videoen også.«

Hvorfor mener du ikke, det er afgørende, at børnegruppen er repræsentativ, når man laver en kampagne som denne?

»Det har ikke været vigtigt, at deltagerne i eksperimentet var repræsentativt udvalgt. Så kan man heller ikke bare stille op på en skole og sige, at alle må være med. Pointen er at vise nogle sociale uligheder og understrege vores mål om at bryde mønstrene og skabe lige muligheder, og det gør filmen. Det tror jeg også, den havde gjort, hvis gruppen kun var drenge eller kun havde været børn af anden etnisk herkomst.«

Afsporet debatten

Natasha Al Hariri reagerer, fordi det for hende er meget entydigt, hvad der er »børnenes hold«, når hun ser videoen. Hun kan ikke genkende sine egne børn i den gruppe, der er valgt til at være med i videoen. Hvad siger du til det?

»Det er jeg helt uenig i, og her skal man ikke hæfte sig ved hudfarve, men ved de sociale forskelle, vi gerne vil have frem. Hvis man virkelig vil se det, som hun ser, kan man gøre det. Men hvis vi nu var enige om, at vi ville skabe lige muligheder for børn i Danmark – også dem med minoritetsbaggrund – kunne vi stå sammen om det i stedet for at få afsporet debatten,« lyder det fra den politiske ordfører.

Nu er det alligevel den reaktion, det har udløst flere steder. Set i bakspejlet burde der så have været børn af anden etnisk herkomst med i jeres video?

»Jeg har især mødt kommentarerne på Twitter, og jeg svarer gerne på den. Men det er nu min opfattelse, at seerne godt kan forstå den sociale pointe, der er i videoen, og er gået mindre op i hudfarve. Og nej, jeg mener ikke, at man skal sende Per Larsen, statsministeren og de fremmødte børn hjem, når man kunne vise det, man gerne ville med deltagerne.«

Hvor mange afbud fik I?

»Det er jeg ikke klar over. Men igen vil jeg sige, at videoen ikke er styret eller castet. Der er ikke brugt skuespillere. Man vidste, at der skulle være et eksperiment om ulighed, men man anede ikke, hvad man konkret skulle. Derfor gennemfører man eksperimentet med dem, der dukker op,  og fører den pointe frem, som er gyldig for børn af alle herkomster, uanset hudfarve,« siger Jesper Petersen.