Skjulte pengegaver til politikere frem i lyset

Hemmelige pengestrømme til danske politikere er snart fortid. Et flertal vil ændre reglerne for pengegaver, så politikerne fremover skal oplyse, hvor de henter økonomisk støtte. Socialdemokraterne indkalder forligspartierne i januar.

Støtten til politikere skal være gennemskuelig. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Snart er det slut med skjulte pengestrømme til danske politikere. I dag skal kandidater ikke oplyse, hvem der støtter deres valgkamp økonomisk. Men Dansk Folkeparti er nu sammen med oppositionen klar til at ændre loven om partistøtte, så vælgerne fremover kan se, hvilke virksomheder og organisationer der poster penge i den enkelte kandidats valgkamp.

Dermed ønsker et flertal uden om regeringen at øge åbenheden om de hemmelige penge til politikerne.

Under folketingsvalget sagde DFs gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl, at det vil være »ganske glimrende, hvis man justerer reglerne, så det bliver endnu mere klart for offentligheden, hvem der støtter hvem.«

»Og det står vi selvfølgelig ved,« siger næstformand i DF, Peter Skaarup, nu til Berlingske Tidende.

I dag er det kun partiorganisationerne, der skal offentliggøre støttebidrag over 20.000 kr. Men den enkelte kandidat eller lokalforening behøver ikke oplyse noget. Professor Ove K. Pedersen fra Copenhagen Business School er forfatter til en udredning om partistøtte. Han bifalder, at politikerne er klar til at bringe åbenheden ned på lokalt plan. »I den netop overståede valgkamp blev der brugt mange ressourcer i valgkredsene til at støtte lokale kandidater – netop på grund af, at der på centralt plan kræves åbenhed. Derfor er den væsentligste udfordring at få åbenheden til også at omfatte, hvad der sker i de regionale og lokale partiorganisationer,« siger han. Med et flertal for ændring af reglerne om politikerstøtte i ryggen, vil Socialdemokraternes politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, i denne måned indkalde forligspartierne. »Man har et indtryk af, at reglerne mildest talt bliver omgået mange steder. Det vil være en god forbrugeroplysning, hvis der kommer åbenhed om, hvem der støtter den enkelte politiker. Vi må drøfte, hvordan vi kan få bedre regler, så der bliver fuld gennemsigtighed om, hvem der yder økonomisk støtte til enkeltpersoner og politiske partier,« siger Henrik Sass Larsen, der også vil diskustere om grænsen på 20.000 kr. skal sænkes.

»Ellers kan det tænkes, at en lang række virksomheder vil give den enkelte kandidat eller parti 19.999 kr., så de dermed undgår offentliggørelse. Som udgangspunkt mener jeg, at der skal være åbenhed om alle bidrag – uanset størrelse,« siger han. Henrik Sass Larsen fortæller, at S, R og SF i dag har et forlig med de Konservative om reglerne for partistøtte – forliget stammer tilbage fra 1990erne.

De Konservative har dog tidligere afvist at øge åbenheden. Men med et flertal for at stramme reglerne, mener Henrik Sass Larsen, at de Konservative »burde interessere sig for at kigge på det en gang til«. Professor Ove K. Pedersen opfordrer politikerne til også at kaste lys på »materielle bidrag«, hvor virksomheder f.eks. betaler valgmateriale eller kampagnebusser. »I stedet for at starte en diskussion om beløbsgrænser, er der behov for en grundig analyse af hele området om, hvad der foregår, hvad pengene bliver brugt til – og hvilke kanaler pengene kommer fra,« siger Ove K. Pedersen.