Nu vil regeringen have mulighed for at forbyde tre personer at samle sig – og legepladser kan også blive adgang forbudt

Regeringen vil med en ny hastelov have mulighed for at fastsætte regler om, at maksimalt to personer må samles. Derudover skal politiet have lov til at forbyde, at danskere opholder sig på offentlige steder som for eksempel legepladser og parker.

En række myndigheder giver en status på situationen med coronavirus i Danmark, i Eigtveds Pakhus, mandag den 16. marts 2020. Til stede ved pressebriefingen er sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen, Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, Katrine Winding fre Erhvervsstyrelsen, Christian Harsløf fra Kommunernes Landsforening og Anders Frandsen fra Rigspolitiet.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Folketinget skal torsdag hastebehandle et nyt lovforslag fra regeringen, der vil give mulighed for, at myndighederne kan gå endnu skrappere til værks i forsøget på at forebygge og inddæmme coronasmittens spredning.

Berlingske er kommet i besiddelse af lovforslaget og gennemgår her de mest opsigtsvækkende tiltag:

Mulighed for, at politiet kan forbyde ophold på offentlige pladser

Hasteloven vil give mulighed for, at sundheds- og ældreministeren efter forhandling med justitsministeren kan fastsætte regler om, at politiet i en periode »kan nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang (...), hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med en alment farlig sygdom det pågældende sted«.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget kan steder med »almindelig adgang« for eksempel være offentlige parker, pladser, strande, veje, forlystelsesparker, banegårde og lufthavne og forretninger og indkøbscentre i åbningstiden.

Det er ikke sådan, at der med loven automatisk nedlægges forbud mod ophold på sådanne offentlige steder – men der gives mulighed for, at politiet kan bruge hjemlen i konkrete tilfælde.

Mulighed for, at maksimalt to personer må samles

Regeringen vil gøre det muligt, »at reglerne om forbud mod forsamlinger m.v. vil kunne skærpes, hvis der viser sig behov herfor«.

Fremover vil der kunne indføres et forbud mod, at tre personer eller flere befinder sig på samme sted, står der i bemærkningerne til lovforslaget.

Der vil dog være »visse undtagelser«, bemærkes det. Eksempelvis vil personer fra samme husstand samt nærmeste pårørende ikke kunne omfattes af et sådant forbud.

Højere bødestraf for at overtræde forbud

Indtil nu har det medført en bøde på 1.500 kr. pr. person, hvis man overtræder forsamlingsforbuddet. Det niveau vil regeringen nu hæve til 2.500 kr.

Butikker, restauranter eller andre virksomheder, der ikke overholder regeringens krav om at holde lukket, er indtil nu blevet straffet med en bøde på 5.000 kr. Det niveau skal nu hæves markant – og prisen på bøden vil afhænge af butikkens størrelse.

Har virksomheden mellem én og ni ansatte, vil bøden lyde på 10.000 kr., første gang forbuddet overtrædes. Anden gang vil den være på 20.000 kr. og tredje gang på 30.000 kr.

For mellemstore virksomheder, der har mellem ti og 49 ansatte, er bødestraffene det dobbelte i alle tre tilfælde.

Og for store virksomheder, der har flere end 50 ansatte, vil en overtrædelse første gang koste 40.000 kr., mens den anden og tredje gang vil koste henholdsvis 100.000 og 150.000 kr.

Forbud mod eller restriktioner for adgang til udendørs offentlige idrætsanlæg, legepladser m.v.

Allerede i forbindelse med forrige uges ændring af epidemiloven blev det gjort muligt, at sundheds- og ældreministeren vil kunne fastsætte regler om restriktioner eller deciderede forbud mod adgangen til offentlige institutioner.

Men den gældende bestemmelse giver imidlertid ikke mulighed for at fastsætte regler, hvor eventuelle restriktioner eller forbud også kan gælde adgangen til eller brugen af udendørsanlæg.

Det vil regeringen nu lave om på, så bestemmelsen også vil omfatte »udendørs offentlige idrætsanlæg, legepladser m.v«.

Det skyldes ikke mindst, at de offentlige udendørsanlæg formentlig vil blive endnu mere brugt i løbet af i foråret og sommeren, heriblandt for eksempel »udendørs fitnessanlæg, hvor brugerne rører ved de samme redskaber«, og der derfor kan være en smitterisiko for brugerne.

Forbud mod eller restriktioner for adgang til lokaler og udendørsområder, som fysiske eller juridiske personer råder over

Forrige uges lovændring gav også mulighed for, at sundheds- og ældreministeren sammen med erhvervsministeren vil kunne forbyde adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang – herunder regler om tilladt maksimalbelægning.

Men eftersom den gældende lov alene omtaler »lokaler«, giver den ikke ikke mulighed for på samme vis at nedlægge forbud eller lægge restriktioner på adgangen til udendørsområder, som erhvervsdrivende råder over. Det vil regeringen nu ændre, så udendørsområder også er omfattet af bestemmelsen.

Da den gældende lov samtidig alene har fokus på erhvervsdrivende, er den heller ikke gældende for alle lokaler eller udendørsarealer ejet af fysiske eller juridiske personer, og hvortil offentligheden har adgang – det kan for eksempel være lokaler eller udendørsarealer ejet af en forening, en fond eller et trossamfund uden for folkekirken.

Det ønsker regeringen også at ændre, så den slags lokaler og arealer også er omfattet.

Besøgsrestriktioner for anbringelsessteder og botilbud m.v.

Regeringen vil nu udvide muligheden for at kunne skærme ældre og svage borgere fra potentiel smitte ved at kunne forbyde besøg på opholdssteder.

Hidtil har man kunnet fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøg på offentlige og private plejehjem og sygehuse, men den mulighed vil regeringen udvide til også at kunne gælde for besøgendes adgang til »offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v. på det sociale område«.