Du får fire kvadratmeter gulvplads i supermarkedet – og dit barn kan stadig blive døbt: Her er de nyeste coronatiltag

Som følge af regeringens indsats mod coronaepidemien er det fra onsdag klokken 10 ikke længere tilladt at være forsamlet mere end ti personer på offentlige steder i Danmark. Men der er flere undtagelser fra reglerne, og politiet skal fremover vurdere, hvorvidt forsamlinger udgør en smitterisiko. Her er alt, hvad du skal vide om de nye tiltag.

Supermarkeder må stadig gerne holde åbent, men der bliver nu stillet en lang række krav til, hvordan de skal indrette sig. For eksempel må der fremover kun være én kunde pr. fire kvadratmeter butiksareal, og kunderne skal så vidt muligt have adgang til vand og sæbe eller håndsprit. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I forsøget på at hindre spredningen af coronavirus har regeringen fra og med onsdag formiddag taget endnu mere drastiske midler i brug end hidtil.

På et pressemøde tirsdag aften meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) således, at regeringen nu indfører et forbud mod at samles flere end ti personer, ligesom en lang række restauranter, cafeer og frisører lukkes midlertidigt. Reglerne gælder i første omgang til og med 30. marts.

De nye tiltag er omfattende, og i flere tilfælde vil det være op til politiet at skønne, hvorvidt reglerne bliver overtrådt – hvilket i sidste ende kan medføre bødestraf.

Berlingske har gennemgået den bekendtgørelse, som Sundheds- og Ældreministeriet har offentliggjort om de nye regler. Her får du alt, hvad du bør vide:

1. Forbuddet gælder ikke i private hjem – og fire andre undtagelser

I bekendtgørelsen står:

»Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end ti personer til stede.«

Der er dog fem undtagelser, hvor forbuddet ikke gælder:

1. Gælder ikke i private boliger.

2. Gælder ikke for »forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed« – eksempelvis demonstrationer.

3. Gælder ikke for begravelser og bisættelser.

4. Gælder ikke for Folketinget.

5. Gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker eller for private praksisser og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Selv om forbuddet mod at samles flere end ti personer ikke omfatter private hjem, kom Mette Frederiksen på tirsdagens pressemøde med en klar appel til danskerne:

»Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at det også gør sig gældende hjemme i privaten. Det er ikke nu, man skal invitere til fødselsdagsarrangementer eller samle mange mennesker,« sagde statsministeren.

2. Politiet tager stilling til, om en forsamling udgør en fare

Det bliver op til politiet at vurdere, om en forsamling udgør en særlig fare for smitte med coronavirus.

Befinder flere end ti personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted »på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med coronavirus«, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet. Dette gælder dog ikke de førnævnte undtagelser som eksempelvis sygehuse eller begravelser.

Selv om det i udgangspunktet ikke vil være tilladt at samles flere end ti personer på offentlige steder, er det altså i sidste ende op til politiet at vurdere de enkelte situationer.

Derfor vil politiet ikke nødvendigvis gribe ind, hvis der for eksempel befinder sig 11 børn på en legeplads eller lignende. Her vil det være politiets opgave at vurdere, hvorvidt tætheden udgør en smitterisiko. Det samme vil gøre sig gældende, hvis der eksempelvis befinder sig to grupper på hver ti personer et offentligt sted. Det handler i sidste ende om politiets skøn.

Politiet kan uden retskendelse få adgang til lokaler og andre lokaliteter for at kontrollere, om forsamlingsforbuddet overholdes. Politiet må dog ikke trænge ind i private hjem uden en retskendelse.

Politiet må desuden »anvende den fornødne magt« for at sikre, at forbuddet overholdes, og at eventuelle påbud om at forlade et sted efterkommes.

3. Overtrædelser straffes med bøde

Overtrædes forsamlingsforbuddet, eller undlader man at efterkomme påbud fra politiet, vil man blive straffet med en bøde på 1.500 kr. pr. person. Erhvervsdrivende kan få en bøde på 5.000 kr.

4. Man kan stadig blive gift og døbt

Folkekirken må som nævnt stadig afholde begravelser og bisættelser. Det samme gælder øvrige kirkelige handlinger som dåb og vielser – her må der dog ikke være flere end ti personer samlet.

Offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner skal holde lokalerne lukkede for offentligheden, med mindre der skal afholdes en begravelse, en dåb, et bryllup eller lignende.

5. Disse butikker bliver lukket

Erhvervsdrivende skal holde følgende lokaler lukket for offentligheden:

1. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. Restauranter og cafeer må dog holde åbent for at sælge takeaway. Maden må ikke spises på stedet.

2. Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.

Supermarkeder, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr må dog gerne holde åbent – også selv om de ligger i storcentre. Eksempelvis vil Matas fortsat holde åbent i storcentre og arkader.

3. Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter – herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer.

4. Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og frisører.

5. Natklubber, diskoteker, barer, værtshuse og vandpibecafeer.

6. Fire kvadratmeter gulvplads pr. person i supermarkedet

Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr må fortsat gerne holde åbent.

Der vil dog være en række skærpede krav til de butikker og offentlige institutioner, som offentligheden fortsat har adgang til:

1. Der må maksimalt tillades adgang for én person pr. fire kvadratmeter gulvareal.

Her gælder det gulvareal, som offentligheden har adgang til – baglokaler og kontorer er altså ikke omfattet. Er butikkens samlede gulvareal under fire kvadratmeter, må én person ad gangen gerne få adgang til butikken.

2. Butikslokalerne skal indrettes sådan, at det er muligt for kunder og besøgende at »holde afstand til hinanden«, så smittefaren minimeres. Der står ikke, præcis hvor stor afstanden skal være, men eksperter har tidligere talt om mellem halvanden og tre meter.

3. I eller ved lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Materialet skal også omhandle, at personer, der har symptomer på coronavirus, bør isolere sig i hjemmet.

4. Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

5. Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.

6. Medarbejdere skal benytte handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

Hvis en erhvervsdrivende efter politiets skøn har overtrådt disse regler, og hvis der ikke er udsigt til, at vedkommende fremover vil overholde reglerne, kan politiet påbyde personen at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.