Lidegaard kritiseres skarpt af Statsrevisorerne i solcellesagen

Som Berlingske tidligere på dagen kunne afsløre, så udtaler de politisk valgte statsrevisorer »skarp kritk« af forhenværende klima- og energiminister, Martin Lidegaard.

Færøernes eksport af laks til Rusland har sendt udenrigsminister Martin Lidegaard på en svær udenrigspolitisk balancegang. Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

Statsrevisorerne har besluttet sig for at udtale »skarp kritk« af tidligere klima- og energiminister Martin Lidegaard. Det er det tredjehøjeste kritiktrin, som statsrevisorerne kan give og et trin under den kritik, som skat fik i forbindelse med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger.

Kritikken retter sig personligt mod Martin Lidegaard.

»Statsrevisorerne kriserer skarpt, at klima-, energi-, og bygningsminister ikke har givet Folketinget fyldestgørende oplysninger om udbygningen af solcelleanlæg, de samlede udgifter til støtten og finansieringen heraf.«

Solcellesagen begynder for alvor, da Berlingske i maj 2013 afdækkede omfattende lovsjusk i Klima- og Energiministeriet.

Det hele tager sit udspring i det store boom i private solcellepaneler, som fandt sted i løbet af 2012. Her mere end tidobledes antallet af private solcelleanlæg, og da staten støttede solceller, eksploderede regningen, og man ville derfor lave støttesystemet om.

Ved den ændring fik man dog skabt et hul i loven, som gav mulighed for, at man kunne bygge meget store solcelleanlæg på jorden med statslig støtte.

Klima- og Energiministeriet var klar over dette hul, og ministeren blev informeret om det, før loven skulle vedtages, men alligevel gik man videre med loven uden at lukke hullet. Hullet blev dog først lukket i marts 2013 – mere end tre måneder efter, at Martin Lidegaard først blev orienteret om sagen.

Berlingske dokumenterede senere, at afgørende information om udbygningen på et kritisk tidspunkt strandede en uge i Energistyrelsen, og det fik Martin Lidegaard til at starte en intern undersøgelse af Energistyrelsen.

Det var dog ikke nok for de politisk udpegede statsrevisorer, der bestilte en granskning af sagen hos Rigsrevisionen. En granskning, der altså er udkommet i dag.

SE BERLINGSKES SOLCELLE-TEMASIDE HER.