Fødevareminister kræver bedre dyrevelfærd i svinestalden

25.000 smågrise dør dagligt i de danske svinestalde, og det er et stort etisk og moralsk problem, som erhvervet skal gøre meget mere for at løse, mener fødevareminister Dan Jørgensen, der vil have løsningsforslag på bordet.

Foto: Ernst van Norde

Dyrevelfærden i danske svinestalde er for dårlig, lyder det fra fødevareminister Dan Jørgensen (S), som blandt andet pointerer, at 25.000 smågrise dagligt dør i forbindelse med Danmarks store svineproduktion. Han vil inden længe indkalde landbrug, dyreværnsorganisationer, eksperter og politikere for at lave en handlingsplan, der skal ligge klar inden for få måneder.

»Vi har store dyrevelfærdsproblemer i dansk svineproduktion, og det knytter sig primært til pattegrise, hvor 25.000 dør dagligt. Samtidig kastrerer man hangrise uden bedøvelse, og man foretager halekupering hos 95 procent af grisene. Det er store problemer, som bunder i, at vi har en så intensiv og effektiv svineproduktion, men vi skal kunne løse det,« siger Dan Jørgensen.

Han mener ikke, at forbedret dyrevelfærd vil gå på kompromis med landbrugets konkurrencevilkår, men tværtimod forbedre vilkårene.

»Det her er en udstrakt hånd til erhvervet om at gøre noget markant. Svinebranchens nuværende målsætning om at nedbringe dødeligheden med 20 procent inden 2020 er for uambitiøs, og det er i landbrugets interesse at gøre noget ekstra, både i forhold til de etiske og moralske aspekter, men også i forhold til, at det jo aldrig har været god økonomi at destruere 25.000 smågrise om dagen,« siger ministeren og uddyber:

»Det ville være bedre for forretningen at fede dem op og sælge dem senere, lige som det også ville give en mindre arbejdsbyrde, hvis man ikke skulle kastrere hangrisene.«

Hos Landbrug og Fødevarer mener direktør Søren Gade, at det er »utopi« at tro, at man bare kan ændre markant på dyrevelfærden uden at ødelægge konkurrenceevnen, men Dan Jørgensen henviser til, at Danmark i 1990erne havde en væsentlig lavere dødelighed, og at man også tidligere har undladt at kastrere hangrise.

»Selvfølgelig er det ikke utopi at gøre noget ved en dødelighed, der er så høj. Det er vel heller ikke så uretfærdigt, at man har en ambition om at blive bedre, når det gælder dyrevelfærd,« siger Dan Jørgensen.

Han vil om en måned indkalde interessenterne til et 24-timers møde, hvor »ingen af parterne kommer ud, før der er en eller anden form for løsningsforslag klar«.

»Hvis ikke det er muligt, må jeg jo som minister i sidste ende sørge for, at det sker,« siger han.