Den fri bevægelighed er en frihedsrettighed

Camilla Hersom (R) Fold sammen
Læs mere
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

I øjeblikket bliver det heftigt debatteret, hvorvidt EU-borgere kommer til Danmark for at få fingrene i vores velfærdsydelser. Det bliver uden tvivl et af de helt store diskussionsemner op til Europa-Parlamentsvalget i maj.

Jeg mener, at det er hver enkelt menneskes ret at bevæge sig frit og søge lykken. Det er en fantastisk bedrift, at det er lykkedes at skabe et samlet Europa, hvor det er en mulighed for os alle.

Men udover det, ville det være rart med lidt fakta i debatten.

1.Vi kan ikke undvære udenlandske arbejdskraft.

Udenlandsk arbejdskraft er en økonomisk gevinst for Danmark, og arbejdskraftens fri bevægelighed står ikke i modsætning til et stærkt dansk velfærdssamfund. De seneste tal viser, at der i foråret 2013 var 1.700 danske virksomheder, som måtte takke nej til ordrer, idet de ikke kunne finde medarbejdere til deres ledige stillinger. Vi har reelt brug for mere udenlandsk arbejdskraft, ikke mindre.

2. Østeuropæere kommer ikke for at nasse.

Det påstås, at østeuropæere belaster den danske velfærdskasse. Det er ikke rigtigt. En undersøgelse fra oktober viser, at arbejdstagere, herunder østeuropæere, vandrer for at arbejde – ikke for at nasse velfærdsydelser. Den største drivkraft for de vandrende arbejdstagere er muligheden for at hæve deres levestandard.

3. Man skal yde, før man kan nyde.

I Radikale Venstre byder vi alle, som arbejder, betaler skat og bidrager til det danske samfund, velkommen. Vi synes derfor det er rimeligt, at man som udenlandsk arbejdstager kan nyde godt af vores basale sikkerhedsnet, når man har bidraget og betalt skat i Danmark. Hvad skulle alternativet dog være? At vi sagde ja til skatteindtægten fra folks hårde slid, men ikke vil give dem del i de goder der følger med?

4. Vi ønsker fri bevægelighed for arbejdskraft, ikke åbne kasser for velfærdsydelser.

De seneste tal fra Justitsministeriet viser, at der i 2012 var tale om 39 tilfælde af snyd og bidrag ud af de 143.816 EU-borgere, der opholdt sig i Danmark.

Men det lave tal ændrer ikke ved at vi naturligvis holder øje med udviklingen og vil justere vores regler, hvis der ikke er det rette forhold mellem at yde og at nyde.

EU-domstolen har i sine domme anerkendt, at medlemslandene har et vist spillerum til at tilpasse de nationale regler uden at komme i konflikt med EU-retten. Vi er selvfølgelig parate til at ændre på reglerne, hvis det bliver nødvendigt. Det er der bare ikke tegn på for nuværende.

5.Den danske velfærdsmodel og fri bevægelighed er ikke modsætninger.

Retten til fri bevægelighed er kernen i det europæiske samarbejde og forudsætningen for den velfærd vi har.

Derfor er det en falsk modsætning, når det fremstilles som om vi skal vælge mellem den fri bevægelighed og den danske velfærd. Retten til at arbejde overalt i Europa er til gavn for os alle – og de mennesker, der kommer her, bidrager til vores velfærd.