Rundt er godt: Det betaler sig at investere i det cirkulære samfund

Økonomi. Klodens udfordringer vokser i takt med, at andelen af medborgere bliver større, mens flere ønsker at nå vores leveniveau. Det skaber et stadigt stigende pres på ressourcerne, og derfor spiller såkaldt cirkulær økonomi en afgørende rolle.

»Cirkulær økonomi ikke bare en nødvendighed – det skaber også momentum for vækst og velstand i Danmark og på globalt plan,« skriver Thomas Damkjær Petersen og Jørn Jespersen. Illustration: Iris Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Hver dag forbruger vi uendelige mængder produkter. I frem­tiden skal vi producere meget mere med meget færre ressourcer og mindre miljøbelastning, hvis kloden skal overleve.

Men der er endnu lang vej til en cirkulær økonomi, hvor væksten afkobles fra ressourceforbrug. Derfor har vi brug for meget mere udvikling og innovation. Det skal ske på universiteterne, og det skal ske i tæt samarbejde med virksomhederne.

Der er masser af gode ideer og ny tekno­logi, der kan gøre en forskel for, at vi får den cirkulære økonomi og tankegang udbredt i produktionen og samfundet. Men vi skal have ideerne omsat til produkter og løsninger, og de skal ud på markedet.

I denne tid forhandler partierne på Christiansborg netop om den såkaldte forskningsreserve, der bruges til at sende penge til de forskningsområder, regering og folketing særlig gerne vil give penge til.

Her vil vi gerne slå et særligt slag for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogrammet (MUDP), der medfinansierer og understøtter udviklings- og demonstrationsprojekter på miljøområdet. Det sætter innovationstempoet markant op.

Her har man f.eks. medfinansieret udvikling af fiskefarme på land, som forurener minimalt i forhold til de åbne havbrug. Man har understøttet udviklingen væk fra renseanlæg og over mod ressourceanlæg, så spildevandet bliver til energi og materialer, og vandet renses bedre. Og man har arbejdet med renere svømmebade, som bruger mindre vand og energi, og som samtidig sikrer sundere badevand.

Den offentlige bevilling til MUDP er imidlertid blevet reduceret hvert år siden 2015, og den uheldige udvikling ser i øjeblikket ud til at fortsætte i 2018. Man slagter den høne, som lægger guldæg.

Miljøteknologi er et forskningsområde, der har et teknisk udgangspunkt, og som netop generer den vækst – i hele landet – som politikere så ofte taler varmt om. De offentlige kroner er med til at booste virksomhedernes egne innovationsmidler og sikrer, at samfundet og andre virksomheder også får glæde af den viden og teknologi, der bliver udviklet.

I sommer offentliggjorde regeringens advisory board for cirkulær økonomi sine anbefalinger. Her anbefalede man, at vi i Danmark arbejder for at blive foregangsland på området og udnytter fordelen ved at være et lille land med høj agilitet, et højt uddannelsesniveau og stor evne til at omstille os.

Det blev desuden understreget, at det kræver, at offentlige og private aktører samarbejder om at skabe de rigtige rammer og investerer i den cirkulære omstilling.

Som vi ser det, er netop MUDP i kernen af dette samarbejde. Grundlæggende handler al miljøteknologi om at udnytte materialer bedre og om at fjerne forurening. Ligesom vi fremtiden ikke længere taler om affald, for affald er i virkeligheden ressourcer, der kan anvendes til noget nyttigt. På den måde eliminerer vi forurening og ressourcespild, for forurening er netop ressourcer, der er endt det forkerte sted.

Lige nu er politikerne på Christiansborg i gang med at drøfte, hvordan pengene skal fordeles på finansloven for 2018. Her er også MUDP på dagsordenen, og der er mulighed for at vende den uheldige udvikling og i stedet styrke programmet og dermed få mere teknologi, der kan underbygge det cirkulære samfund.

Vi vil gerne understrege, at de penge, der bruges på miljøteknologi, ikke bare er det en del af vejen til en klogere produktion, der forurener mindre og genanvender mere. Der er også rigtigt mange arbejdspladser og øget eksport i at sikre gode innovations- og udviklingsprojekter i de danske miljøteknologiske virksomheder. Alle verdens lande vil på sigt blive tvunget til at gennemgå denne transformation, hvilket vil skabe en stigende global efterspørgsel på cirkulære teknologier og løsninger.

Med andre ord så er hele verden på vej mod en cirkulær økonomi, og vi har i Danmark både meget at give og meget at vinde.

Her er cirkulær økonomi ikke bare en nødvendighed – det skaber også momentum for vækst og velstand i Danmark og på globalt plan. Her bygger MUDP en bærende bro mellem forskning og marked.

Husk det, når finansloven bliver forhandlet på plads.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk