Ugen i grafer: Tyrkiske forbrugere er knap så pessimistiske som tidligere

Tyrkiets husholdninger ser lysere på fremtiden, selv om det generelle billede stadig er forholdsvis dystert. Arbejdsløsheden er faldet meget i Spanien de seneste år, men steg dog en smule i første kvartal. Det er noget af det, du kan blive klogere på i denne uges gennemgang af økonomien fortalt i fem grafer.

De tyrkiske husholdninger ser mindre pessimistisk på fremtiden. Der er dog stadig lang vej tilbage for den tyrkiske økonomi, der har været i strid modvind siden sidste sommers valutauro.

Europas største økonomi, Tyskland, kæmper stadig med at holde dampen oppe. Og nye tal viser, at tysk erhvervsliv fortsat ser mindre optimistisk på økonomien.

Det og meget mere kan du blive klogere på i denne uges gennemgang af de mest interessante nøgletal, hvor vi starter med at se på udviklingen i oliepriserne.

Oliepriserne ligger pænt over 70 dollar pr. tønde

Oliepriserne er steget pænt i denne uge, efter USA i mandags annoncerede, at de midlertidige dispensationer for import af iransk olie ikke forlænges. Dog er der et tilbagefald i priserne fredag. Iransk olieeksport vurderes at være faldet til omkring en million tønder om dagen mod 2,2 millioner før sanktionerne.

Tyrkiets forbrugere er mindre pessimistiske

Forbrugertilliden steg til 63,5 i april fra 59,4 marts. En klar fremgang med mindre pessimisme, selv om Tyrkiet stadig er langt fra niveaet for et år siden. Fremgangen skyldes, at husholdningerne forventer, at deres finansielle og den generelle økonomiske situation forbedres i det kommende år.

Erhvervstilliden i Tyskland er svækket yderligere

Den tyske erhvervstillid (Ifo) faldt i april fra 99,6 til 99,2. Selv om det er et lille fald, understreger det yderligere de udfordringer som den tyske økonomi står over for. Svage forventninger til fremtiden kan forplante sig i realøkonomien, hvis virksomhederne bliver mere tilbageholdende med ansættelser og investeringer i produktionsudstyr.

Amerikansk vækst slår forventningerne

Det første skøn for BNP-væksten i første kvartal i USA overrasker positivt. Der var forventet en stort set uændret BNP-vækst i forhold til fjerde kvartal af 2018, hvor væksten lød på omkring to pct.  Det første skøn lyder dog på hele 3,2 pct. Stigningen skyldes en nedgang i importen, større statslige og lokale udgifter og stigende varebeholdninger, som delvist blev opvejet af langsommere forbrugsudgifter og faste investeringer, skriver handelsministeriet i en redegørelse fredag om BNP-tallene.

Arbejdsløsheden stiger en smule i Spanien

Arbejdsløsheden i Spanien steg fra 14,5 pct. til 14,7 pct. i første kvartal. Sæsonbetingede faktorer som turisme og landbrug påvirker i høj grad arbejdsmarkedet i Spanien. Det er især i servicesektoren, at mange er blevet fyret. Beskæftigelsen er steget i landbrug og stort set uændret i byggesektoren. Ser man på det store billede, er arbejdsløsheden dog faldet markant de seneste år.