Svag vækst i dansk økonomi

Der var kun en yderst beskeden vækst i dansk økonomi i andet kvartal, viser nye og reviderede tal.

Foto: Kim Haugaard

Bruttonationalproduktet (BNP) steg 0,2 procent i andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. BNP-væksten er dermed uændret i forhold til første offentliggørelse, oplyser Danmarks Statistik.

I hele årets første halvår steg BNP med 1,8 procent i forhold til samme periode sidste år.

Husholdningernes forbrug faldt med 0,4 procent i andet kvartal. Købet af køretøjer steg, men købelysten af andre varer og tjenester gik tilbage. I hele første halvår steg husholdningernes forbrug 2,3 procent i forhold til samme periode sidste år.

Ses der på husholdningernes forbrug fraregnet el og brændsel, var halvårsvæksten 1,7 procent.

Det offentlige forbrug var uændret i andet kvartal i forhold til årets første kvartal men steg 1,4 procent i forhold til første halvår.

Der var fald i eksporten og importen i andet kvartal. Eksporten faldt 2,0 procent og importen med 2,7 procent.

Seniorøkonom Niels Rønholt fra Jyske Bank siger, at dansk økonomi ramte et blødt punkt i andet kvartal. »Men rigtig meget taler for, at tredje kvartal kommer til at se stærkere ud, når regnskabet bliver gjort op. Især fordi at vi kan se, at detailsalget er steget igen. Selvom usikkerheden er blevet lidt større over de seneste måneder, tror vi grundlæggende stadig på det forsigtige opsving i dansk økonomi,« siger Niels Rønholdt.

De bedre tider herhjemme hænger tæt sammen med, at boligmarkedet har fået det bedre med stor fremgang i første halvår. Her steg priserne i 87 ud af de 98 kommuner.

Dertil kommer de lave renter og at Europa indtil videre ser ud til at fortsætte en jævn fremgang på trods af vækstnedgangen i Kina.

De fleste vnetr også, at erhvervskivets investeringer snart vil stige lidt mere. De er ikke for alvor steget endnu. Det skal meget gerne ske, hvis opsvinget skal komme videre til næste fase.

De sidste nye tal viser i øvrigt også, at bruttoledigheden fortsætter med at falde og i august kom ned på 4,5 procent af arbejdsstyrken.