Staten har 7 milliarder for meget på kontoen

Efter årets første ni måneder stod der knap 7 mia. kr. mere på statens konto i Nationalbanken, end der er budgetteret med i finansloven.

Det fremgår af Nationalbankens opgørelse over statens nettofinansieringsbehov i februar.

Nettofinansieringsbehovet er i perioden januar-september opgjort til minus 37,4 mia. kr., svarende til et overskud i samme størrelsesorden, mens der i finansloven er budgetteret med et overskud på 30,5 mia. kr.

Det betyder, at det reelle overskud er 6,9 mia. kr. større end budgettet i finansloven.

RB-Børsen