Overnatninger står i stampe på kvartalsbasis

Tal fra Danmarks Statistik viser månedsstigning, når det kommer til antallet af overnattende på danske hoteller, feriecentre og vandrehjem. På den lidt længere bane udjævner tallene sig dog mere eller mindre.

Hotel D'Angleterre. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anton Dijkgraaf

Antallet af sæsonkorrigerede overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem faldt med en procent i perioden marts-maj 2013 sammenlignet med perioden før. Det viser tirsdagens tal fra Danmarks Statistik.

Tallene dækker dog over en stigning på fire procent fra april til maj 2013 - men den udvikling kommer efter efter et fald på fem procent fra marts til april, når tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Ikke desto mindre er der tale om en månedsstigning, og det er positivt, vurderer BRFKredits chefanalytiker Mikkel Høegh.

»Alt i alt har der således været mere gang i turismen i maj. Det er generelt positivt for dansk økonomi og smitter af på andre brancher. Herudover betyder den stigende sommerhusudlejning, at flere vil have mod på at investere i et sommerhus, idet udlejning vil kunne bidrage til finansieringen heraf,« siger han i en skriftlig kommentar til tallene.

Set på den længere bane udjævner tallene sig dog lidt. Antallet af overnatninger på de tungtvejende danske hoteller var næsten uændret i marts til maj, i forhold til de tre forudgående måneder, mens mængden af feriecenterovernatninger faldt tre procent, og overnatningerne på vandrehjemmene faldt otte procent.

Alt i alt viser opgørelsen fra Danmarks Statistik, at det overordnede niveau har været relativt stabilt de seneste år.

Når det kommer til indeværende sommer, så mener Mikkel Høegh, at situationen er lidt dunkel.

»Ser vi lidt længere frem mod højsæsonen, indeholder tallene imidlertid knap så godt nyt. Ser vi på de fremtidige bookninger af danske feriehuse, har der været et fald. Der er således meget, der tyder på, at flere har valgt at holde hovedferien uden for Danmark. I maj var der således booket tre pct. færre feriehusuger tre måneder frem i forhold til i fjor,« siger BRFKredit-chefanalytikeren.