Nye skatteregler bliver udskudt

Hjælpende hånd. De nye regler, der vil hæve beskatningen af aktieavancer fra 43 procent til 47,5 procent kommer først til at gælde fra 1. januar 2008.

Regeringen kommer nu med en håndsrækning til landets mange tusinde aktieejere. De nye regler, der giver en forøgelse af skatten på aktieavancer fra 43 procent og til 47,5 procent kommer først til at træde i kraft om et år.

Oprindeligt var det meningen, at den nye og højere skattesats skulle træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007. Men skatteminister Kristian Jensen (V) er klar til at give aktieejerne lidt ekstra tid til at indstille sig på de nye regler.

- Det er først efter nytår, at den forhøjede skatteavancebeskatning kommer til at gælde. Det betyder, at en bred kreds af selvstændige, mindre erhvervsdrivende og folk med opsparing i aktier har noget tid til at indstille sig på de nye regler. Ved at fastsætte ikrafttrædelsen til 1. januar 2008 har de nu mulighed for at undgå dobbeltbeskatning, som de ville have fået, hvis reglerne skulle gælde fra i år, siger Kristian Jensen.

Som beskrevet i gårsdagens udgave af ErhvervsBladet er de nye regler for beskatning af aktieavancer en del af det skatteindgreb, der vil sænke selskabsskatten fra 28 til 22 procent. Samtidig hæves beskatning af aktieindkomst ud over 45.500 kr. med 4,5 procent.

De to ændringer sker for at sikre, at den samlede selskabs indkomstskat når op på 59 procent, hvis selskabet sælges.

Men de nye regler vil ramme en stor underskov af små og mellemstore virksomheder, som i en årrække er blevet drevet i anparts- eller aktieselskabsform og har oparbejdet en anseelig egenkapital i selskabet med henblik på generationsskifte.

De vil nemlig nå op på en samlet beskatning af selskabsindkomsten på mere end 59 procent, selv om de har fulgt reglerne til punkt og prikke og betalt den selskabsskat, de skulle.

Både i Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) og Håndværksrådet er man glade for, at regeringen har udskudt ikrafttrædelsen af den nye lov.