Kriseår sluttede godt for danske virksomheder: »Sluppet langt billigere end frygtet«

Selvom 2020 var et kriseår, sluttede det med en stigning i industriproduktionen efter et positivt december. Et stort globalt vareforbrug under anden nedlukning har været med til at sætte gang i produktionen.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Industriproduktionen har oplevet bølgegang i 2020 med coronakrisen som en altoverskyggende faktor.

Trods det, oplevede produktionen en stigning på 2,2 procent i december, ifølge nye tal fra Danmarks Statistik.

»Der er et kraftigt industriopsving i gang, som Danmark også nyder godt af. Her i den anden store nedlukning kan vi se mange steder i verden, at forbruget faktisk stiger. Nu er vi jo helt afskåret fra at kunne bruge penge på at rejse og gå i byen. Det får os til at bruge flere penge på varer,« siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Industrien er sluppet lettere end forventet gennem 2020

Med de friske tal fra Danmarks Statistik kan der sættes sløjfe på produktionsåret 2020, hvor industriproduktionent faldt 3,6 procent sammenlignet med 2019.

Det er det største fald i industriproduktionen siden 2009 og finanskrisen. Vi er dog ikke i nærheden af det daværende fald på hele 17 procent.

»3,6 procent er et temmelig stort fald i industriproduktionen, men set i forhold til den meget alvorlige situation, vi stod i i foråret, så er vi sluppet langt billigere end frygtet. Især set i forhold til, at vi i december er tilbage på produktionsniveauerne fra før krisen,« skriver Niklas Praefke, cheføkonom hos Ledernes Hovedorganisation, i en skriftlig kommentar.

Året har været præget af krise og tilbagegang for hele økonomien, men krisen rammer ikke ens, og her er den danske industri sluppet lettere end andre.

»Den branche i industrien, der er blevet hårdest, ramt er bilindustrien, som ikke fylder meget i Danmark. I Danmark fylder medicinal- og fødevareindustrien til gengæld rigtig meget, og de har klaret sig relativt godt. Danmark er dermed blevet ramt mindre hårdt end så mange andre,« siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Serviceydelserne vil tage noget af væksten

Fremtiden ser positiv ud, og der er god grund til at tro på vækst. Denne vækst vil også ramme industrien og fortsætte den stigning, vi oplever lige nu. Farten kan dog godt komme til at falde.

»Vaccineudrulningen giver os en tro på, at verden snart vender tilbage til normalen, hvilket også vil komme industrien til gode. Der er dog lidt ugler i mosen, da vi ser en lille risiko for, at forbrugerne vil skrue ned på deres vareforbrug i månederne efter genåbningen, da serviceydelser vil blive vægtet højere,« skriver Anders Christian Overvad, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til tallene.