BUPL og KL indgår pædagog-aftale i skyggen af lærerkonflikt

De omkring 15.000 pædagoger, der arbejder i folkeskolen har fået en ny arbejdstidsaftale. KL er tilfreds, og rammerne taget i betragtning er pædagogernes formand det også.

De pædagoger, der arbejder i folkeskolen, har tirsdag undgået en konflikt med Kommunernes Landsforening, KL. Tirsdag forhandlede pædagogernes fagforening, BUPL, og KL nemlig en ny aftale om arbejdstid på plads.

En aftale, som pædagogernes formand, Henning Pedersen, udtrykker tilfredshed med, netop fordi hans omkring 15.000 medlemmer skånes for en konflikt.

Men aftalen er indgået i skyggen af lærerkonflikten i foråret, forklarer han, og udgangspunktet for BUPLs og KLs forhandlinger er derfor taget i det politiske lovindgreb fra foråret.

»De rammer, som er blevet lagt som for vores forhandling, blev fastlagt ved det lovindgreb, som blev trukket ned over lærerne i foråret i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. Vi har måttet accepterer, at den automatik, der har været - at man eksempelvis havde 218 timer årligt til øvrige opgaver - er væk. Det var udgangspunktet for det, og ellers måtte vi ikke komme ind i forhandlingerne,« siger Henning Pedersen.

Med de betingelser taget i betragtning er han dog tilfreds med resultatet, som blandt andet fortsat giver tid til planlægning, udvikling og evaluering, som skal drøftes mellem medarbejder og ledelse.

BUPL peger desuden på, at der nu bliver bedre regler for weekend- og lejrskolearbejde, så de er på niveau med lærernes, og at pædagogerne i skolerne får et løntillæg.

Formanden hæfter sig især ved, at de pædagogiske rammer er på plads.

»Det er vigtigt for os at understrege, at det pædagogiske arbejde i skolen er et selvstændigt arbejde, der kræver pædagogfaglige kompetencer. Det er vigtigt for vores medlemmer, at deres arbejde ikke er underordnet lærernes, men er ligeværdigt med lærernes. Ligesom skolereformen er denne aftale med til at understøtte det arbejde pædagogerne udfører i skolen,« siger Henning Pedersen.

Også hos KL er formand for Løn- og Personaleudvalget, Michael Ziegler, glad for aftalen.

»Med aftalen slår vi fast, at pædagoger har en aktiv rolle i folkeskolen, og at de bidrager til elevernes alsidige udvikling og trivsel. Dermed er pædagogerne med til at understøtte elevernes læring i samarbejde med lærerne,« siger han og forklarer, at udgangspunktet for de nye regler er, at pædagogernes arbejdstid bruges på skolen.

»Det giver mulighed for at øge samværet med eleverne, sådan som det er forudsat i skolereformen, og for at styrke samarbejdet, både mellem pædagoger og med ledelsen, lærerne og øvrige faggrupper,« siger Michael Ziegler.