Brexit, gældskrise og handelskrig: Derfor peger pilen ned for den globale økonomi

Den globale økonomi er på vej ned i fart. Flere organisationer og økonomer har nedjusteret deres forventninger til væksten i verdensøkonomien. Handelskonflikten mellem USA og Kina udgør en stor del af årsagen til de nedjusterede vækstskøn.

Den verserende handelskonflikt mellem USA og Kina påvirker væksten i den globale økonomi negativt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nicolas Asfoui

Efter at væksten i verdensøkonomien har været tiltagende de sidste par år, peger pilen nu den forkerte vej. Væksten er på vej ned, og der er fare for, at det kan komme til at gå endnu værre. Det er skidt nyt for de danske eksportvirksomheder.

Selv om USAs præsident, Donald Trump, i weekenden udskød en planlagt toldstigning på kinesiske varer, er handelskonflikten mellem USA og Kina fortsat en af de faktorer, der kan skabe usikkerhed om verdensøkonomien det kommende år.

Det fortæller flere økonomer, som Berlingske har talt med, og handelskonflikten er også hovedårsagen til, at både OECD og IMF har nedjusteret deres forventninger til væksten i den globale økonomi det kommende år.

I foråret ventede OECD, at verdensøkonomien ville vokse med 3,9 pct. i 2019. Men det optimistiske syn på verdensøkonomien er blevet en del køligere siden da. I september nedjusterede OECD sit vækstskøn til 3,7 pct., og det vækstskøn blev nedjusteret igen i november. Nu venter OECD en vækst på 3,5 pct. næste år. Det er stadig en pæn vækst og et opsving i den globale økonomi, men det er under de 3,7 pct., som OECD forventer, at den globale økonomi vil vokse med i år.

Flere tegn på lavere vækst

»Der har siden starten af året været stadig tydeligere tegn på en vækstnedgang i Europa. På det seneste er der også lidt tegn på afmatning i Kina og USA. Vi bevæger os ind i 2019 med et noget mere mat vækstbillede, end vi har haft i år,« siger Frank Øland, cheføkonom hos Landbrug & Fødevarer, der ser usikkerheden om Brexit, den italienske gældskrise og handelskonflikten mellem USA og Kina som de tre største risikofaktorer i 2019.

Frank Øland, cheføkonom, Landbrug & Fødevarer

»Vi bevæger os ind i 2019 med et noget mere mat vækstbillede, end vi har haft i år.«


At man også hos Nordea, der nedjusterede sine forventninger til væksten i den globale økonomi med 0,2 procentpoint i september, ser cheføkonom Helge J. Pedersen som tegn på, at væksten i den globale økonomi er aftagende.

»På det seneste er vi blevet overrasket over, hvor kraftigt nogle tillidsindikatorer er begyndt at aftage. Det er igen noget, der knytter sig til usikkerheden omkring handelskrigen og den måde, den spiller ind på de globale værdikæder. Og det er en væsentlig årsag til, at især eksportordrerindeksene mange steder er begyndt at falde ganske kraftigt,« siger Helge J. Pedersen.

Helge J. Pedersen hæfter sig også ved, at den såkaldte economic sentiment indicator (ESI) fra EU-Kommisionen, der er en samlet indikator for de europæiske virksomheder og forbrugeres syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation, har udviklet sig svagt de seneste måneder.

Chefanalytiker hos Danske Bank Allan von Mehren mener også, at handelskonflikten tynger den globale vækst, men han understreger samtidig, at en løsning på konflikten vil få en positiv effekt på verdensøkonomien.

»Noget af det, der tynger væksten i øjeblikket, det er den usikkerhed, der er omkring handelskrigen. Men hvis man får en eller anden form for afklaring næste år, så kan det omvendt også gå hen og blive en positiv faktor,« siger Allan von Mehren.

Ved weekendens G20-topmøde i Argentina kom USA og Kina lidt tættere på en afklaring. På topmødet lovede USAs præsident, Donald Trump, at udskyde en planlagt stigning på told på kinesiske varer for 200 mia. dollar fra ti til 25 pct. Men der er tale om en våbenhvile i handelskrigen, for USA vil fortsat hæve tolden, hvis ikke man når frem til en løsning på en række store knaster i konflikten inden for 90 dage.

Imidlertid nyder den globale økonomi dog godt af, at olieprisen er dykket kraftigt de seneste uger.

»Det seneste prisfald på olie, som har været ganske kraftigt, er noget, som kommer ind og virker understøttende for den økonomiske vækst,« siger Helge J. Pedersen, der også peger på, at væksten vil blive understøttet af, at mange europæiske lande budgetterer med finanspolitiske lempelser i 2019.

Dansk eksport kan blive ramt

Hvis den globale økonomi går ned i gear, vil det få kontante konsekvenser for dansk økonomi. Vi er en lille, åben økonomi, og vi lever i høj grad af vores eksport. Men eksporten får det sværere, når det begynder at knibe for den globale økonomi.

Dansk Industri fremhæver, at forventningerne til væksten på vores eksportmarkeder er skruet ned med 0,25 procentpoint det seneste halve år. Det vil mere præcist sige, at væksten på vores eksportmarkeder ser ud til at gå ned fra 2,6 pct. til 2,35 pct.

»Vi har set en del nedjusteringer over det seneste halve års tid. Nogle af dem på vores mindre eksportmarkeder som eksempelvis Tyrkiet. Det har ikke så stor betydning, men vi har også set nedjusteringer på vores store eksportmarkeder,« siger chefanalytiker i DI, Allan Sørensen.

Han fremhæver, at DI i en helt ny prognose regner med, at væksten i Danmark i 2019 og 2020 kommer op på 1,8 pct. Men hvis væksten på vores eksportmarkeder bliver endnu dårligere, kan det presse væksten ned på omkring 1,6 pct. begge år.

»Men væksten i de kommende år i den danske økonomi er meget afhængig af, at de tab af markedsandele, vi har set på eksportmarkederne, bremser op i de kommende år. Ellers kan det godt komme til at gå endnu dårligere, end vi forudser,« siger Allan Sørensen.