Her er de vigtige pejlemærker for den globale økonomi

Rammen for en lille åben økonomi som den danske bestemmes af omverdenen, og derfor er pejlemærker for den internationale økonomi vigtige. Vi er vant til at se på vores naboer i Europa og USA, men vækstimpulser fra nye vækstøkonomier kan være lige så vigtige som ændringer tæt på.

Foto: REGIS DUVIGNAU

Hver eneste dag kommer dusinvis af nøgletal fra den globale økonomi, og det kan være svært at bevare overblikket over, hvad den økonomiske temperatur egentlig er uden for landets grænser.

Vi ser ofte mest mod euroområdet og USA, da de udgør vores største eksportmarkeder. Men verden er i forandring, og udviklings- og vækstøkonomier – det vi tidligere kaldte tredjeverdenslande og nu emerging markets – udgør nu over halvdelen af den globale økonomi. Der er flere i den købedygtige middelklasse i Indonesien end i Frankrig. Det betyder også, at der skal holdes øje med flere globale pejlemærker end tidligere for at få en brugbar temperaturmåling.

Overdommeren over den globale økonomi er Den Internationale Valutafond (IMF) i Washington. IMFs nedjustering af vækstudsigterne i oktober, bidrog til en negativ stemning i både aktie- og oliemarkedet, selvom justeringen på ingen måde kunne overraske.

Det er svært at finde et samlet globalt nøgletal, der giver mening, men en sammenvejning af erhvervstilliden på tværs af lande og regioner er bedst til at beskrive de store linjer. De peger lige nu mod en endnu større afmatning i den økonomiske vækst.

Glem alt om jobrapporten

For USA er nøgletallet over dem alle den månedlige jobrapport. Det er uden sammenligning det tal, der kan udløse den største reaktion i de finansielle markeder, hvilket også skyldes at amerikansk pengepolitik kan påvirkes direkte af overraskelser i de månedlige tal. For tiden er det ikke antallet af nye job, der er mest opmærksomhed omkring, men derimod lønvæksten. Med rekordlav ledighed leder de finansielle markeder efter kilder til inflation, der kan presse den amerikanske rente yderligere i vejret.

Det er egentlig synd, at jobrapporten har fået så stor opmærksomhed. For det første reagerer arbejdsmarkedet med forsinkelse på den økonomiske aktivitet, og for det andet er jobrapporten genstand for lige så store revisioner, som det danske nationalregnskab. Jobtallene kan derfor – i første, ureviderede udgave – fortælle en helt forkert historie om den aktuelle tilstand i amerikansk økonomi. Selv løntallene kan der sættes spørgsmålstegn ved, da de kun omfatter den rene timeløn og ikke for eksempel bonusser.

Privatforbruget udgør 70 pct. af amerikansk økonomi og derfor er husholdningerne altid et godt sted at begynde. I USA har man månedlige opgørelser af privatforbruget, og sammen med forbrugertilliden er det en vigtig strømpil for udviklingen i økonomi. Lige nu er det med pil opad.

Stemningen i euroområdet

I euroområdet ser vi sjældent på privatforbruget, selv om det udgør over halvdelen af den samlede økonomiske aktivitet. Det skyldes, at det sjældent er her, at vi skal finde væsentlige ændringer: Fransk privatforbrug plejer at vokse pænt, mens tyskerne holder igen. Da Tyskland spurtede afsted i 2015 og 2016 var privatforbruget pludselig en vigtig drivkraft, men det skyldes de en million ankomne migranter, der skulle have mad, seng og tag over hovedet. Det er næsten umuligt at finde en tillidsindikator, der siger noget begavet om udsigterne for tysk privatforbrug. Fransk forbrugertillid er styrtdykket.

Værdien af økonomiske nøgletal afhænger således i høj grad af, hvad det er for faktorer, der i given en periode ændrer tempoet i en økonomi.

De seneste år har Spanien leveret en fjerdedel af jobskabelsen i hele euroområdet, så et stort fald i spansk optimisme er en »Big Freakin' Deal«. Med den italienske regerings udfordring af det europæiske system, er reaktionen blandt italienske virksomheder og husholdninger noget, der skal tages alvorligt. Husholdningerne (og vælgerne) er glade for regeringens politik, men virksomhederne knap så meget. Det kan ramme erhvervsinvesteringer og beskæftigelsen.

Den vigtigste indikator for væksten i euroområdet er nok EU-Kommissionens stemningsbarometer, der omfatter alle dele af økonomien, inklusive forbrugerne. Den viser lige nu, at væksten er aftaget i Spanien, Italien og Frankrig, mens Tyskland holder bedre stand. Det tyder også på, at der er mere på spil end bare italiensk politik.

Detailsalget i Kina

BNP-væksten i Kina er et godt eksempel på det modsatte af Danmarks Statistik: BNP-tallene kommer lynhurtigt og bliver aldrig revideret. Til gengæld tror de færreste økonomer, at tallene giver et særligt retvisende billede af økonomiens tilstand. Væksten i Kina er vigtig: De senere år er omkring en tredjedel af al vækst i verden skabt i Kina. Det har både betydning for vores eksport og for danske virksomheder, der har etableret sig i Kina med henblik på salg til kinesiske kunder. Mange har forsøgt at skabe aktivitetsbarometre for at bedre følge den økonomiske udvikling.

Den kinesiske regering forsøger at skabe mere indenlandsk vækst i stedet for at være afhængig af eksport som tidligere. Derfor er detailsalget og bilsalget vigtigere parametre end normalt. Og husholdningerne er ret tilbageholdende – bilsalget er også i en markant afmatning.

Ulrik Harald Bie er Berlingskes økonomiske redaktør