Alle virksomheder skal arbejde med ligeløn

Ligestillingsministeren vil have alle virksomheder til at arbejde med ligeløn. Fra årsskiftet er de største virksomheder tvunget til at lave en kønsopdelt statistik, men arbejdsgiverne vil ikke pådutte de øvrige virksomheder at lave en politik på området.

Eva Kjer Hansen mener, at det er i arbejdsgivernes egen interesse at udbrede de nye redskaber og finde årsagen til det uforklarlige løngab mellem kvinder og mænd, som er på 4,3 procent for LO-arbejderne. Foto: Claus Bech Andersen Fold sammen
Læs mere
Selvom regeringen kun vil tvinge de store virksomheder til at lave en ligelønsstatistik, så bør alle mindre virksomheder også arbejde med ligeløn.

Sådan lyder beskeden fra Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der i dag præsenterer en række redskaber, der skal hjælpe virksomhederne med at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder.

På trods af at arbejdsgiverne hele tiden har været imod en egentlig ligelønsstatistik, så mener Eva Kjer Hansen, at det er i arbejdsgivernes egen interesse at udbrede de nye redskaber og finde årsagen til det uforklarlige løngab mellem kvinder og mænd, som er på 4,3 procent for LO-arbejderne

»Jeg har en klar forventning om, at arbejdsgiverorganisationerne sætter ligeløn på dagsordenen, og at de presser på for at få deres medlemsvirksomheder til at bruge de nye redskaber. Alle virksomheder bør arbejde med at sikre ligeløn,« siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Frit valg

Men de store arbejdsgiverorganisationer har ikke tænkt sig at gøre ligeløn til deres nye hjertebarn.

»Den nye ligelønsguide er et godt hjælpemiddel, men det er ikke vores opgave at tvinge medlemmerne til at bruge den. Vi vil ikke pådutte virksomhederne, at de skal have en forkromet politik omkring ligeløn, hvis de ikke er store nok til at være omfattet af kravet om en ligelønsstatistik,« siger Tina Raben Skaarup, chefkonsulent i HTS,

Det står alle virksomheder frit for at lave kønsopdelte lønstatistikker, men ifølge regeringens nye lov, som trådte i kraft ved årsskiftet, er det kun virksomheder med mindst 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd i sammenlignelige job, der er forpligtiget til det. For HTS vedkommende er der tale om 165 virksomheder, og arbejdsgiverorganisationen har ikke tænkt sig at agere rollemodel for at få flere med på vognen.

»Vi vil selvfølgelig lave en ligelønsstatistik for vores egne medarbejdere, hvis vi er forpligtiget til det. Men ellers vil vi ikke gøre det,« siger Tina Raben Skaarup.

Hun har endnu ikke overblik over, om HTS har mere end 10 kvinder og 10 mænd ansat i sammenlignelige job.

Afviser problem

I Dansk Industri (DI) er man heller ikke klar over, om organisationen selv bliver omfattet af kravet om at lave en ligelønsstatistik.

»Det vil vi vurdere i løbet af året«, siger underdirektør Anders Søndergaard Larsen.

Han mener, at alle virksomheder selv burde have lov at bestemme, om og hvordan de ønsker at arbejde med ligeløn.

»Det er rigtigt, at der er en forskel på mænd og kvinders løn, men det er ikke nødvendigvis et problem. Det kan godt være, at man kan forklare det ude på den enkelte virksomhed. Problemet med en ligelønsstatistik er, at den let kommer til at give misvisende oplysninger,« siger Anders Søndergaard Larsen.

I LO og flere af LO-forbundene har man derimod lavet kønsopdelte lønstatistikker i flere år. Det mener LO-sekretær Tina Møller Kristensen også, at alle virksomheder bør gøre.

»Det er fint med gode råd og værktøjer om ligeløn, og vi opfordrer alle tillidsfolk til at rekvirere det nye materiale og tage debatten ude på virksomhederne. Men vi mener stadig, at regeringens ligelønsstatistik er for slap, fordi den omfatter for få lønmodtagere,« siger Tina Møller Kristensen.