Dronningen tog imod

På en tung regnvejrsmandag tog Dronningen imod audienssøgende, der kom for at takke for medaljer og andet.

Fra Justitsministeriet kom kontorchef Anne Berg Mansfeld-Giese, der takkede for Ridderkorset, kontorchef  Rasmus Kieffer-Kristensen, der takkede for Ridderkorset, departementschef  Barbara Beatrice Bertelsen, der takkede for Ridderkorset af 1. grad, afdelingschef Johan Kristian Legarth, der takkede for Ridderkorset, og afdelingschef Thomas Østrup Møller, der takkede for Ridderkorset af 1. grad. Fotos: Bjarne Lüthcke Fold sammen
Læs mere

Følgende takkede for udnævnelsen til Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen:
Afdelingschef i Justitsministeriet Thomas Østrup Møller, Humlebæk. Departementschef i Justitsministeriet Barbara Beatrice Bertelsen, København K. Oberst i flyvevåbnet Anders Rex, Kolding.

Følgende takkede for udnævnelsen til Ridder af Dannebrogordenen:
Fg. afdelingschef i Justitsministeriet Legarth Johan Kristian, Gentofte. Kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand Nielsen, København S. Kontorchef i Justitsministeriet Anne Berg Mansfield-Giese, Holte. Kontorchef i Justitsministeriet Rasmus Kieffer-Kristensen, København Ø. Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, cand.polit. Henrik Pinholt, Roskilde.

Følgende takkede for Den kongelige belønningsmedalje:
Fhv. farmakonom på Gentofte Apotek Bente Bøhm Sørensen, Allerød. Fhv. maskinfører i Luxol A/S Bjarne Christensen, Vesløs. Fhv. salgskonsulent i Hørkram Foodservice A/S Mogens Frederiksen, Sorø. Kontorassistent i Den Jyske Sparekasse Signe Kirsten Dam, Grindsted. Lærer på Haderslev Realskole Anne-Lisbeth de Taeje, Haderslev. Salgsassistent i Robert Bosch A/S Suni Isfeldt, Smørum. Salgskonsulent i Hørkram Foodservice A/S Knud Erling Larsen, Skælskør.

Følgende takkede for Fortjenstmedaljen i Sølv:
Ekspeditionssekretær i Odense Kommune Jørgen Juul Rasmussen, Odense. Forsorgassistent i Kriminalforsorgen Birgit Dreyer, Kgs. Lyngby. Fuldmægtig i Viborg Kommune Finn Jensen, Møldrup. Kontorfuldmægtig i Danmarks Domstole Karin Tornbjerg Madsen, Skanderborg. Korporal i søværnet Søren John Pedersen, København K. Overassistent i Social- og Sundhedsforvaltningen Niels Ole Dam Jensen, Hvidovre. Overlærer på Hedelyskolen Jan Jørgensen, Karlslunde. Overlærer på Hedelyskolen Per Lerskov, Solrød Strand. Overlærer på Rødkilde Skole Hans Henrik Jørgensen, Søborg. Overværkmester ved Værnsfælles Forsvarskommando Niels Christian Nielsen, Skælskør. Specialist i Aarhus Kommune Carsten Rasmussen, Tilst. Trafikinspektør i DSB Anita Kulas, Næstved.

Følgende takkede for udnævnelse:
Provst på Nørrebro Per Vibskov Nielsen, København N. Sognepræst ved Sankt Nicolai Kirke i Rønne og provst for Bornholms Provsti Johannes Gregers Jensen, Svaneke. Kammerherre, godsejer, hofjægermester Peter Treschow, . Sognepræst i Hurup-Helligsø-Gettrup Pastorat og provst for Sydthy Provsti, professor, dr.phil. Søren Zibrandt von Dosenrode-Lynge, Aalborg.

Følgende havde afskedigelse:
Chefpolitiinspektør i Rigspolitiet Jørn Aabye Nielsen, Nibe.