Udvindingen af skifergas

Klimaminister Rasmus Helveg har været i Lima til klima-topmøde. I den forbindelse har han talt store ord om nødvendigheden af at skære ned på CO2–udledningerne. Det er derfor paradoksalt, at han og regeringen fortsat bifalder udvindingen af skifergas i Vendsyssel og Nordsjælland. Skifergassen bør blive i undergrunden. Gassen fremhæves sommetider som mere klima-venlig end kul, men alt tyder på, at metangas-udslip undergraver eventuelle klima-fordele.

Et biprodukt ved skifergas-udvinding er tonsvis af lavradioaktivt affald, som skal i slutdepot i Danmark. Der er i forvejen ikke megen rift i kommunerne om at blive værter for et slutdepot, og det vil næppe gøre det mere attraktivt, at mængderne af affald bliver større. Dette radioaktive affald skal transporteres gennem landet, med risiko for trafikulykker på vejen. Man må heller ikke glemme risikoen for forurening af grundvand og overfladevand. Ved indvinding af skifergas pumpes tonsvis af kemikalier ned i undergrunden op igen. Det er kemikalier, som selskaberne ikke vil oplyse fyldestgørende om, men vi ved, at der er kemikalier som er giftige, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Hvem tror på, at der ikke vil ske udslip til grundvandet eller overfladevandet? Det rene drikkevand er vores kostbareste ressource. Lad os ikke ofre det for en kortvarig økonomisk gevinst.

Allerede med prøveboringen gambles der: Boringen ligger uendeligt tæt på det fredede, naturskønne område ved den jyske ås, og Voers Å løber ganske tæt forbi.

Desuden er der hele problematikken omkring det enorme vandforbrug: I Californien er man netop i gang med at stoppe boringerne, fordi tørken gør, at vandressourcerne ikke rækker til andet end forbruget i husholdningerne, den almindelige industri og landbruget.

Her er altså endelig en vindersag for regeringen. I kan demonstrere at miljø og klima virkelig betyder noget, ved at sætte en stopper for dette vanvidsprojekt. At det faktisk gør en forskel for miljøet, at det er rød blok, som sidder med magten. Vi ved jo alle, hvad der sker når/hvis klimabenægterne i blå blok vinder næste valg. Så det er altså sidste udkald. Som minimum må der indføres et nyt moratorium, på fem–ti år. I denne periode kan der så ikke gives tilladelse til hverken udvinding af gas eller nye prøveboringer. Man kan nok være sikker på, at de negative erfaringer fra USA i mellemtiden vil vise, at skifergas-udvinding er et vildspor.