Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

EU-valget er afgørende for klima og arbejdspladser

Foto: Bax Lindhardt

For nylig slog EU-Kommissionen fast, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Vi bakker op om visionen for vores fremtids skyld, men også for vores arbejdspladsers skyld. For at nå målet skal vi i 2019 vælge et Europa-Parlament, der sætter handling bag visionen. Det er det, EU-valget 26. maj bør handle om.

Klimamål og grønne arbejdspladser går hånd i hånd. Med en ambitiøs grøn industripolitik kan vi både komme kloden til hjælp og skaffe grønne arbejdspladser til Danmark. Det er industrien der sidder med nøglen. Foreløbige opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at værdien af den grønne eksport i 2017 løb op i 81 mia. kroner og antallet af grønne beskæftigede steg til 76.000. Danmark er en global magtfaktor på det grønne område. Man behøver bare rejse rundt i landet for at se det ved selvsyn. Vestas samler enorme vindmøller i Ringkøbing, Grundfos laver pumper i Bjerringbro og på Als fremstiller Danfoss termostater. Læg dertil de mange underleverandører. Vi har en unik ekspertise inden for vedvarende energi. Men hvor virksomhederne før i tiden afsatte størstedelen af produktionen på hjemmemarkedet, er de udenlandske markeder i dag vigtigst.

Derfor er der behov for at vi vælger et Europa-Parlament, der sætter turbo på en ambitiøs grøn industripolitik i EU, så vi kan udløse det enorme eksportpotentiale, det rummer for dansk industri og danske arbejdspladser. Ligesom investeringerne i en seriøs grøn omstilling vil skabe massevis af arbejdspladser i andre europæiske lande. Det kræver, at vi fører en klog politik i EU. Vi skal værne om det indre marked, da det er afgørende for virksomhedernes produktion og arbejdspladser. Og vi skal øge EU-midlerne til grøn forskning og innovation, da forskningen danner fundamentet for den stærke energisektor. Vi lever i en tid, hvor klimaambitionerne rundt omkring i verden lider et knæk. Derfor er behovet for, at EU kommer i den grønne førertrøje, stort. Både for klimaet og for arbejdspladserne. Niels Fuglsang, Europa-Parlamentskandidat for Soc.dem., og Thomas Skriver Jensen, fmd. for Dansk Metal Ungdom