Per Stig Møller: Er vi på vej tilbage til junglen?

Den verdensorden, vi har levet godt med, er måske kun en 75 år lang parentes i verdenshistorien, skriver Per Stig Møller i sin anmeldelse af den amerikanske politolog Robert Kagans nye bog.

I sine tidligere bøger appellerede Robert Kagan til USA og Europa om at fastholde deres partnerskab og den verdensorden, vi sammen havde skabt, og han gør det igen med denne afsluttende advarsel i sin nye bog: »Hvis det ikke er vort sikkerhedssystem og vore opfattelser, der skaber verdensordenen, bliver det nogle andres. Hvis vi ikke bevarer den liberale orden, vil den blive erstattet af en anden slags orden, eller mere sandsynligt af uorden og kaos af den slags vi så i det tyvende århundrede … Det er, hvad historien og menneskenaturen har ført til i fortiden og vil føre til i fremtiden … Den liberale orden er lige så skrøbelig, som den er værdifuld. Det er en have, der hele tiden skal plejes, hvis ikke junglen skal vende tilbage og opsluge os alle.« Her G7-topmøde i Canada i juni i år. Fold sammen
Læs mere
Foto: HANDOUT
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

I 2003 blev den amerikanske politolog Robert Kagan berømt med bogen »Paradiset og magten«. Det var i den, han skrev, at amerikanerne er fra Mars og europæerne fra Venus. I stedet for at anvende magt ønsker europæerne »en verden styret af selvstændige love, transnationale forhandlinger og samarbejde«. I modsætning hertil anser amerikanerne internationale love og regler for at være upålidelige, konstaterede han. Vi var ved at glide fra hinanden.

Men eftersom en svækkelse af den transatlantiske alliance ville gøre verden mere uforudsigelig, opfordrede Kagan europæerne til at sætte sig ud over »vreden over den mægtige amerikanske kolos og huske på den vitale nødvendighed af at have et stærkt og dominerende Amerika. Det gælder for verden som helhed og for Europa i særdeleshed. Det synes at være en acceptabel pris at betale for at bo i paradis«.

Efter 2003 blev verden mere uforudsigelig. I stedet for, at Historien efter kommunismens og USSRs fald nu var afsluttet med den liberale, markedsøkonomiske verdensorden, som Francis Fukuyama havde lagt til grund i sin berømte bog fra 1992, »The End of History and The Last Man«, syntes Historien faktisk at være vendt tilbage, konstaterede Kagan i sin bog fra 2008, »The Return of History and the End of Dreams«. Det viste sig, at »vor tids store vildfarelse har været troen på, at en liberal international orden hviler på ideernes triumf og det menneskelige fremskridts naturlige videreførelse«. Den internationale orden er nemlig ikke først og fremmest formet af ideer, men af styrkeforholdene. Derfor vil »den fremtidige, internationale orden blive formet af dem, der har magten og den kollektive vilje til at skabe den. Spørgsmålet er om verdens demokratier igen vil være i stand til at klare den udfordring«, sluttede han. Svaret i dag er, at det ikke synes at være tilfældet.

Ansvaret USA ikke længere vil påtage sig

Det var ellers en verdensorden, der havde skaffet os tryghed og rigdom. I kølvandet på Anden Verdenskrig var den først og fremmest formet af USA med oprettelsen af FN og Sikkerhedsrådet, Verdensbanken, Den Internationale Valutafond, Verdenshandelsorganisationen WTO og OECD. Det var dengang den amerikanske politolog Reinhold Niebuhr konstaterede, at »verdensproblemet kan ikke løses, hvis Amerika ikke accepterer sin fulde andel af ansvaret for at løse det«. Men det vil USA ikke længere.

Den globale, økonomiske verdensorden trak hundreder af millioner mennesker ud af fattigdommen. Verdenshandelen og verdensøkonomien voksede og skabte millioner af arbejdspladser. Alligevel får globaliseringen skylden for alverdens elendighed, selv om meget af det, vreden retter sig imod, er resultatet af indenrigspolitiske beslutninger, der godt kunne have været anderledes. I USA sejrede Trump. I Storbritannien Brexit. Illiberale partier dannede regering i Polen, Ungarn, Italien, mens regeringerne i Holland og Tyskland blev svækket og Sverige tilsyneladende uregerligt. Det liberale demokrati, vi har vænnet os til siden Anden Verdenskrig, er kommet under pres.

For Trump er USA en Gulliver, der har ladet sig binde af lilleputter, og nu sprænger han de snærende bånd. WTO svækker han. NATO kaldte han forældet, og EU ser han helst opløst. Frihandelsforhandlingerne med Europa og Sydøstasien har han aflyst, Ukraine angår ham ikke, og den amerikanske passivitet har lukket Rusland, Iran og Tyrkiet ind idet kaotiske Mellemøsten. Junglen er vendt tilbage, hvilket lige netop er titlen på Robert Kagans nye bog: »The Jungle Grows Back. America and Our Imperiled World« (Junglen vender tilbage. Amerika og vores truede verden), der netop er udkommet på engelsk.

Den verdensorden, vi har levet godt med, er måske kun en 75 år lang parentes i verdenshistorien. »Hele vejen rundt om os er der i dag tegn på, at junglen vender tilbage. Nationer vender tilbage til deres gamle vaner og traditioner«, bemærker Kagan. USA er ved at vende tilbage til sin klassiske isolationisme og passivitet. Liggende mellem to have, synes amerikanerne atter, at verdens problemer ikke behøver vedrøre dem.

»Rusland er vendt tilbage til at være Rusland. Kina har igen en kejser. De er sunket tilbage til gamle politiske, sociale og økonomiske vaner«. I Europa »er fortiden ikke glemt, men den lurer altid lige under overfladen«, og ud fra et historisk perspektiv er der intet usædvanligt i, at englænderne med deres Brexit på ny distancerer sig fra kontinentet. Nok gentager historien sig ikke, »men nationer rejser ad de dybe og brede hjulspor, som de har rejst ad i århundreder«, konstaterer han ganske rigtigt.

Følgelig må man huske, hvorledes nationer historisk har optrådt, når de fik muligheden for det, hvis man vil forudse, hvordan de vil optræde, når de igen får muligheden. Den mulighed fik de ikke under den amerikansk ledede verdensorden, men nu har de fået den tilbage. Kina vil genskabe Riget i Midten, Rusland vil have Østersø- og Sortehavskysterne tilbage. Shiiter og sunnier genoptager deres konflikt. Tyrkiet vil igen være en regional stormagt, og det samme vil Iran.

BMINTERN - ccc Fold sammen
Læs mere

I sine tidligere bøger appellerede Kagan til USA og Europa om at fastholde deres partnerskab og den verdensorden, vi sammen havde skabt, og han gør det igen med denne afsluttende advarsel i sin nye bog: »Hvis det ikke er vort sikkerhedssystem og vore opfattelser, der skaber verdensordenen, bliver det nogle andres. Hvis vi ikke bevarer den liberale orden, vil den blive erstattet af en anden slags orden, eller mere sandsynligt af uorden og kaos af den slags vi så i det tyvende århundrede … Det er, hvad historien og menneskenaturen har ført til i fortiden og vil føre til i fremtiden … Den liberale orden er lige så skrøbelig, som den er værdifuld. Det er en have, der hele tiden skal plejes, hvis ikke junglen skal vende tilbage og opsluge os alle.«

Selv om man kan frygte, at det er for sent, har Kagan ret i, at nu er tiden ikke til at lege med demokratiet, svække EU og opløse den transatlantiske alliance. Gør vi alligevel det, går vi slingrende fra paradiset og ind i junglen.

The Jungle Grows Back. America and Our Imperiled World

Forfatter: Robert Kagan. Sider: 192. Pris: $15.28. Forlag: Alfred A. Knopf. New York.