Byggeriet tager hul på svære OK-forhandlinger

Dansk Byggeri og 3F skal de næste måneder lægge arm om blandt andet udenlandsk arbejdskraft og lønstigninger. Og der er lagt op til hård kamp.

Foto: Christian Liliendahl. Peter Stenholm, direktør i Dansk Byggeri og Kim Lind Larsen, formand for BAT-kartellet
Læs mere
Fold sammen
"Vi anerkender, at medarbejderne har udvist løntilbageholdenhed i mange år nu, men vores situation er desværre ikke bedre end for to år siden." 

Bekymringen for lønmodtagernes krav om lønstigninger var ikke til at tage fejl af, da Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen for få timer siden indledte overenskomstforhandlingerne med 3Fs byggegruppe. Han understregede flere gange, at økonomien i branchen stadig er skrøbelig og at blandt andet beskæftigelsen stort set er stagneret. 
Men krisebevidstheden er svær at finde hos hans modpart, den ny formand for 3Fs byggegruppe Kim Lind Larsen, som skal forhandle for første gang.  

"Vi ser store tegn på bedring i branchen, og det skyldes ikke mindst, at vi har mange store offentlige projekter de kommende år. Alene i København skal der bygges for flere milliarder inden for de kommende år," sagde han og henviste blandt andet til det såkaldte Leo Larsen-udvalg som tidligere i år kortlagde beskæftigelsen i de store offentlige projekter som Femern Bælt og supersygehusene.

Også på spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft er parterne rygende uenige før forhandlingerne er gået i gang. Som Berlingske kunne fortælle i dag, har baglandet i 3F store forventninger til, at arbejdsgiverne tager et større ansvar for at sikre, at udlændinge arbejder på dansk overenskomst. Blandt andet ønsker de et såkaldt kædeansvar, så arbejdgiverne kan straffes økonomisk, hvis deres underleverandører bryder overenskomsten. De vil også have arbejdsgiverne til at hæve mindstelønnen, fordi mange udlændinge i dag kan nøjes med den, mens deres danske kollegaer skal have omkring 50 kroner mere i timen. 
Begge krav har parterne tidligere opgivet at opnå enighed om, og for to år siden havde det nær ført til et sammenbrud i forhandlingerne. 
 
"Kædeansvar hører ikke hjemme i en retsstat. Her har vi ikke ændret opfattelse," sagde Lars Storr-Hansen, der ikke lægger skjul på at han mener problemet med social dumping er stærkt overdrevet.

Parterne mødes igen i starten af januar og forventer at være færdige, så snart industrioverenskomsten er faldet på plads til februar.