Norge krænkede Breiviks rettigheder

Den norske massemorder har fået delvist ret i, at han bliver udsat for nedværdigende behandling, men staten har fået medhold i at opretholde den omfattende brevkontrol.

Det har vakt undren verden over, at Norge har givet en koldblodig massemorder lov til at føre en retssag mod staten. Det har medført hovedrysten, at han mener, hans menneskerettigheder er blevet brudt, når han afsoner sin dom i tre celler med adgang til tv, spillekonsol og træningsudstyr. Nu kan både undren og hovedrysten blive til opgivende suk og himmelvendte øjne. For Oslo Tingret har givetAnders Behring Breivik, der slog 77 mennesker ihjel – heraf størstedelen børn – ret i, at den norske stat delvist har krænket hans menneskerettigheder. Det er særligt isolationsfængslingen, som Breivik er udsat for 23 timer i døgnet, der har gjort udslaget.Meget overraskende domBreiviks advokat har meddelt, at massemorderen er glad for dommen og ikke ønsker at anke den, selvom han ikke har fået medhold i alle sine klager. Et andet klagepunkt var den omfattende brevkontrol, Breivik er underlagt. Det er veldokumenteret, at isolationsfængsling er skadeligt. Alligevel er Kjetil Larsen, professor ved institut for menneskerettigheder på Universitetet i Oslo, ”meget overrasket” over dommen. ”Konklusionen var en helt anden, end jeg troede, den ville være. Der har været tilfælde før, hvor farlige fanger har fået medhold i, at soningsregimet er i strid med menneskerettighederne, men fordi det her er en meget speciel sag, er jeg overrasket over afgørelsen,” siger han. Ville have besøg af meningsfælle