Nu står domkirkepræst frem med en usædvanlig kritik af sin biskop: »Offeret har ikke fået den retfærdighed, han har fortjent«

Ledelsen i Københavns Domkirke kommer nu under kraftig beskydning fra egne rækker. Biskop, domprovst og menighedsrådsformand har ikke levet op til deres ansvar i sag om overgrebsanklager ved kirken, lyder det nu fra den præst, som i sin tid politianmeldte en kollega, der havde foregrebet sig på et barn. Biskop vil ikke kommentere.

Christian Monrad er præst ved Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, og fik i 2014 fik en henvendelse, der endte med at ændre hans syn på domkirkens ledelse radikalt. Christian Monrad politianmeldte en kollega, der havde forulempet et barn – og i dag har den sag og den manglende håndtering af anklagerne kastede hans arbejdsplads ud i en dyb krise. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Der rettes nu en opsigtsvækkende hård kritik mod Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, og den øvrige ledelse ved Københavns Domkirke, der anklages for at have svigtet i den sag om overgreb mod et barn, som har rystet folkekirken.

Lige så opsigtsvækkende er det, at kritikken kommer indefra. Afsenderen er præst ved domkirken Christian Monrad, der i sin tid politianmeldte sin kollega bag overgrebene og nu for første gang står offentligt frem.

»Jeg mener ikke, at offeret har fået den retfærdighed, han har fortjent. Det burde have været åbenlyst i 2014, at man ikke skulle have den mand gående,« siger Christian Monrad:

»Jeg mener ikke, at biskoppen, domprovst Anders Gadegaard eller tidligere menighedsrådsformand Ole Ehlers har levet op til det ansvar, man kunne forvente,« siger præsten.

Christian Monrad blev som den første ved domkirken bekendt med overgrebsanklagerne mod en centralt ansat medarbejder i oktober 2014. Da blev Monrad kontaktet af en bekendt, der kendte en mand, som var blevet seksuelt forulempet over flere år tilbage i 1990erne.

Dengang var offeret kun et barn, og krænkeren var en af Christian Monrads nære kolleger i domkirken, Vor Frue Kirke.

»Det var, som om jeg fik blæst hovedet af. Indtil da havde jeg jo set krænkeren som en god og rar kollega,« siger Christian Monrad.

Havde du nogle overvejelser i forhold til at »udlevere« en kollega, som du indtil den viden havde et godt forhold til?

»Nej, egentlig ikke. Det var for alvorlig en sag, der var gået ud over et menneske, jeg havde siddet og talt med. Desuden kunne der være flere sager, jeg ikke kendte til.«

Hvad frygtede du, at manden kunne finde på?

»Med den grænseoverskridende adfærd, han har haft, skulle der ingenting til, før han kunne finde på at gøre noget upassende. Det kunne ske overalt.«

Hvad baserede du din frygt på?

»Han havde en adfærd, der var seksuelt meget pågående. Også over for mig. Jeg verfede det hurtigt af mig, men jeg var utryg ved at have ham gående i kirken på grund af hans adfærd.«

Biskop ville ikke anmelde

Christian Monrad orienterede sin øverste chef, biskop Peter Skov-Jakobsen, dagen efter, han blev bekendt med anklagen om overgrebet på barnet.

Biskoppen var »forfærdet«, gengiver Christian Monrad. Han fortæller også, at Peter Skov-Jakobsen i forlængelse af deres samtale bad domprovst Anders Gadegaard, der er biskoppens stedfortræder, samt den daværende stiftsfuldmægtige – en central embedsmand i folkekirken – Anne Margrete Andersen om at deltage i et møde.

På mødet diskuterede deltagerne blandt andet, om sagen skulle og kunne politianmeldes. Det var Christian Monrad selv fast besluttet på.

»Peter (Skov-Jakobsen, red.) ringede så til mig senere samme dag. Stiftet havde fået foretaget en juridisk vurdering af sagen og havde konkluderet, at det ikke nyttede noget at anmelde den, da sagen var forældet,« siger Christian Monrad, der på det tidspunkt oplevede biskoppen som »optaget« af sagen.

»Men hans ønske om at reagere forsvandt, da han fandt ud af, at sagen var forældet. Han har jo ikke på noget tidspunkt ønsket at tage affære,« siger præsten.

Christian Monrad er havnet i åben konflikt med menighedsrådet ved Københavns Domkirke, hans arbejdsplads. Han ønsker nemlig af »samvittighedsårsager« ikke at bidrage til den redegørelse om forløbet i en overgrebssag, som Kirkeministeriet har bestilt. I stedet vil han lave sin egen kritiske redegørelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup.

Christian Monrad insisterede imidlertid. Han sendte dagen efter en detaljeret anmeldelse til politiet og fik til et møde med Københavns Politi nogle måneder senere selskab af Ole Ehlers, der som daværende formand for menighedsrådet havde en vigtig rolle: Kirkens administrative medarbejdere refererer nemlig ikke til provst eller biskop, men til menighedsrådet.

»Ehlers blev fuldt orienteret om sagen, men hans viden gjorde han intet med,« siger Monrad.

Først syv år senere, efter at Berlingske i en større artikel den 21. maj beskrev overgrebsanklagerne mod den pågældende mand, tog menighedsrådet affære. Kort efter blev manden suspenderet og på ny politianmeldt.

Det skortede ellers ikke på informationer om sagen tilbage i 2014 og 2015. Som Berlingske beskrev i avisen torsdag, blev Ole Ehlers efter afhøringen af den ansatte ved domkirken i 2014 skriftligt orienteret om, at krænkeren havde erkendt store dele af de forhold, han var anklaget for.

Ole Ehlers siger i dag, at han ikke husker at have fået den e-mail.

Det er utroværdigt, mener Christian Monrad og siger, at Ehlers på intet tidspunkt har ønsket at drage en konsekvens af overgrebene.

Berlingske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ole Ehlers.

Strid om politianmeldelse

Derfor frustrerer det også Christian Monrad, at menighedsrådet i en redegørelse, der blev afleveret sidst i maj, har skrevet til Kirkeministeriet, at biskoppen og domprovsten »tilskyndede« ham til at gå til politiet.

Over for Kristeligt Dagblad har menighedsrådets nuværende næstformand, Hanne Sundin, tilsvarende sagt, at det var »medlemmer« af menighedsrådet, der »bragte sagen videre« til politiet.

Det er vildledende, mener Christian Monrad:

»Anders Gadegaard og Ole Ehlers var ikke ret interesserede i den sag, så jeg forstår ikke, hvorfor det bliver udlagt, som om menighedsrådet har taget ansvar,« siger Christian Monrad.

I et skriftligt svar til Berlingske 18. maj har Peter Skov-Jakobsen også sagt, at han »rådede« Christian Monrad til at anmelde sagen til politiet. Men det er altså heller ikke korrekt, lyder det fra sognepræsten:

»Det var mig alene, der tog mig af sagen, fordi den jo døde hos biskoppen.«

I et skriftligt svar til Berlingske siger menighedsrådets næstformand, Hanne Sundin, at hun ikke ønsker at kommentere yderligere på, hvad »der var op og ned dengang,« og på »hvem der sagde og gjorde hvad«.

»Menighedsrådet har efter bedste evne og i god tro afleveret sin redegørelse med sin opfattelse og også berigtiget fejl,« bemærker Hanne Sundin og påpeger, at det nu er op til Kirkeministeriet at foretage en endelig vurdering.

Dybt involveret biskop

Spørgsmålet om biskoppens viden om overgrebsanklagerne er centralt, da han som folkekirkens øverste leder i København har ansvaret for at føre tilsyn med menighedsrådene.

Over for Berlingske har Peter Skov-Jakobsen selv givet indtryk af, at beskrivelserne om overgrebene er kommet bag på ham: »Det gør mig trist at høre den unge mands historie,« har biskoppen blandt andet sagt.

Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift, er havnet i problemer på grund af hans håndtering af overgrebsanklager imod en betroet medarbejder ved domkirken. Biskoppens modvilje imod at handle, fordi kirken ikke skulle agere »folkedomstol« har faldet eksperter og fagfolk for brystet. Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN.

Samtidig har han pointeret, at Christian Monrad varetog kontakten til politiet, og at han derfor selv slap taget i sagen.

Men spørger man Christian Monrad, har Peter Skov-Jakobsen fulgt forløbet helt tæt.

»Biskoppen har været meget mere inde over sagen, end han giver udtryk for,« siger Christian Monrad og peger på, at den stiftsfuldmægtiges engagement afspejler biskoppens involvering.

»Han er den omkring domkirken, der, udover mig, har haft mest med sagen at gøre,« siger Christian Monrad.

Københavns Stifts pressekonsulent oplyser, at biskoppen ingen kommentarer har til interviewet.

Også domprovst Anders Gadegaard har udlagt biskoppens rolle forkert, mener Christian Monrad.

I et debatindlæg i Kristeligt Dagblad 30. maj har Gadegaard skrevet, at »ingen« ved domkirken, herunder biskoppen og menighedsrådsformanden, kendte til sagen »i det omfang, den har i dag,« da den landede på deres bord i 2014.

»Hvilken alvor de mulige overgreb kunne have, hørte vi ikke noget om,« skrev domprovsten.

Men også dette fremstår altså ukorrekt: Som Berlingske har beskrevet, blev både Peter Skov Jakobsen og Ole Ehlers direkte oplyst om, at krænkeren erkendte store dele af forholdene, og at sagen var henlagt.

Domprovst Anders Gadegaard er ifølge Christian Monrad i øvrigt også blevet behørigt orienteret mundtligt ved flere lejligheder. Dels ved den orienterende samtale tidligt i forløbet, og dels da kirken lukkede sagen.

»De har vidst lige så meget om den sag som jeg, men de gjorde jo ikke en indsats for at tale med offeret,« siger Christian Monrad, der illustrerer Gadegaards syn på sagen med en bemærkning, som domprovsten lod falde ved det allerførste møde om sagen i oktober 2014. En bemærkning, der direkte adresserede forholdet mellem kollegaen, krænkeren, og hans mindreårige offer:

Præst ved Københavns domkirke Christian Monrad mener, at biskop, domprovst og daværende menighedsrådsformand ved Københavns domkirke har svigtet deres ansvar i den sag om overgreb og fortielser, der har ramt kirken hårdt. Monrad er nu fast besluttet på at dokumentere, hvordan kirkeledelsen var fuldt ud orienteret om de anklager imod en centralt ansat, der har ramt folkekirken hårdt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup.

»Jeg kan stadig huske, at Gadegaard, der sad til venstre for mig, sagde, at den ansatte så var den, »der havde forløst drengens seksualitet«. Det er jo helt vildt at sige sådan om en overgrebssag vedrørende et barn,« husker Monrad.

Berlingske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Anders Gadegaard.

Menighedsråd i konflikt

Overgrebssagen ved domkirken har ikke blot affødt kritik af kirken udefra.

Også internt i menighedsrådet er der stridigheder. To menighedsrådsmedlemmer, hvoraf Christian Monrad er den ene, har ikke ønsket at bidrage til den redegørelse, som Kirkeministeriet har bedt om på baggrund af Berlingskes afsløring.

Som Berlingske beskrev det torsdag, er der store problemer med redegørelsen, fordi et helt centralt forhold om menighedsrådets og biskoppens viden om overgrebsanklagerne – som beskrevet i Berlingske forleden – er helt forkert udlagt i redegørelsen.

Dertil fortæller Christian Monrad nu, at også et punkt omkring Gadegaard er forkert præsenteret i redegørelsen. Domprovst Anders Gadegaard deltog således slet ikke i et møde med politiet, som det ellers fremgår sort på hvidt i redegørelsen.

»Det er ikke rigtigt. Det er helt sort for mig.«

Menighedsrådets næstformand, Hanne Sundin, har forklaret flere af fejlene i redegørelsen med, at de to kritiske menighedsrådsmedlemmer ikke er »fremkommet« med deres oplysninger til sagen. Her henviser hun blandt andet andet til Christian Monrad, der undlod at deltage i et afgørende møde om sagen i menighedsrådet og slet ikke bidrog til redegørelsen, fordi han mente, at han var inhabil.

»Vi er 15 medlemmer, der alle er omfattet af den bestilling, og derfor har skullet bidrage til at oplyse sagen,« skriver Hanne Sundin til Berlingske om de manglende input til redegørelsen.

Men ifølge Christian Monrad kan det ikke være hans problem, at redegørelsen til Kirkeministeriet er misvisende:

»Jeg bør jo ikke skulle minde domprovsten om, at han ikke har været hos politiet. Det burde jo heller ikke være min opgave at korrigere, at menighedsrådsformanden usandt har givet udtryk for, at han ikke var orienteret om sagen,« siger han.

Hvorfor ikke samarbejde med menighedsrådet sådan, at sagen kan undersøges ordentligt?

»Jeg forsøgte at rydde op og tage affære dengang, men der blev ikke lyttet. Jeg er aktør, og jeg har bedt om at blive erklæret inhabil, men jeg har ikke kunnet få lov til det.«

Tilbagemeldingen fra menighedsrådet er, at du juridisk ikke kan erklære dig inhabil. Hvad siger du til det?

»Jeg er ikke jurist, men jeg hæfter mig ved, at jeg af samvittighedsårsager har mine egne interesser. Det er ikke mig, der har rodet sig ud i forkerte forklaringer. Og jeg kan og skal ikke hjælpe folk med at erindre, om de har fået mails, eller om de har været hos politiet. Jeg er ikke støttepædagog,« siger Christian Monrad.