Praktikerne på Esplanaden

Et nyt investeringselskab, CapMan fra Finland, slog i sidste uge for alvor sit navn fast. Og CapMan er ikke et selskab som de andre.

Det er teknikere, og ikke blot pengemænd.- Vi adskiller os bevidst fra vores kolleger i branchen. Hvor de andre private

equity-investorer typisk har corporate finance folk siddende, er vi primært befolket af personer med tekniske uddannelser og

med langvarige ledelsesforløb fra det private erhvervsliv, siger senior partner Leif Jensen, der bestyrer CapMan-gruppens danske

selskab på Esplanaden i København.Det var CapMan, som i tirsdags stod bag skabelsen af det nye danske industriselskab

Anhydro Group, som bliver Niros største konkurrent i markedet for inddampnings- og tørringsanlæg.Men hvem

er de egentlig, disse kapitalstærke teknikere?Viden om industrien er efter Leif Jensens mening helt centralt, når

man som investor dels skal identificere og dels gennemføre de rigtige investeringer.- Det er afgørende, at man

som investor har brancheindsigt nok til at se mulighederne. Mange brancher i Danmark er eksempelvis stadig forholdsvis ukonsoliderede.

Og her skal investoren identificere den rigtige konsolideringsplatform - en virksomhed - som vi kan tilføre vækstpotentiale

ved at tilkøbe andre virksomheder med kapacitet, kompetencer og synergier til platformen, siger Leif Jensen. Den netop overståede

etablering af danske Anhydro Group, verdens næststørste producent af tørringsteknologi, er et eksempel på,

at kapital og industriel erfaring skal følges ad for at skabe, hvad der forhåbentlig ender med at blive en god investering.-

Anhydro Group tog os seks måneders arbejde, og første os over Danmark, Holland, England, Tyskland og USA. Det involverede

aktieombytning, køb af aktiver, aktiekøb og køb af en virksomhed i USA. En kompliceret sag, hvor det krævede

dyb industriel indsigt at se potentialet,« siger Leif Jensen.

Ledelsen skal følge med

For CapMan er det afgørende,

at lederteamet i den konsoliderede virksomhed går aktivt ind og har en ejerandel af virksomheden. CapMans investeringsfokus

er det såkaldte mellemmarked, altså virksomheder med en omsætning fra 250 millioner kr. og op til en mia. kr.Gruppens

branchefokus er bredt: Over traditionelle produktionsvirksomheder, IT og telekommunikation samt medicinal teknologi.Og praktiker-tilgangen

til investeringerne ser ud til at virke. I hvert fald har CapMan gruppen på 51 exits fået et afkast, der er fem gange større

end den investerede kapital over en gennemsnitlig periode på fire år. Men kravet om stort afkast hænger sammen med

de mange risici, der tilsvarende er i investeringerne.CapMans resultater placerer dem dermed i den bedste fjerdedel af private equity-investorer

i Europa. Dermed er selskabet en udfordring for eksempelvis Axcel, der er Danmarks største investor i samme niche.I Danmark

har CapMan kun været aktiv siden 2001 og har endnu ikke exit''et nogle investeringer. Leif Jensen forventer, at den første

exit nok ligger tre år fremme i tiden. Men Leif Jensen har tidligere, før CapMan overtog Leif Jensens Nordic Private

Equity, vist, at der kunne gøres gode investeringer.- Den sidste exit vi foretog, før vi blev en del af CapMan

gruppen, var den danske virksomhed Microtronic. Vi gik ud i 2001 og fik forrentet vores indskudte kapital cirka 10 gange på

otte år, siger Leif Jensen.CapMans primære exit er salg til andre virksomheder.- Jeg vurderer ikke, at markedet

for børsnoteringer vil blomstre på kort sigt. Fondsbørsen vil aktuelt kun acceptere meget store virksomheder inden for

højvækstbrancher. Og dem er der ikke mange af,« vurderer Leif Jensen.Berlinske Tidende