Advokater afslører eget regnskab

For første gang bryder et af de store advokatfirmaer den ophøjede tavshed, de normalt omgærder deres interne forhold

med.Murbrækkeren er Bech-Bruun Dragsted, landets største advokatfirma, som har besluttet at udsende en årsberetning

med et stramt tilskåret årsregnskab for 2003.Advokatfirmaer er normalt organiseret som interessentskaber, og regnskabstal

er derfor en sag mellem den enkelte partnere i advokatfirmaet og skattevæsenet.Men nu går Bech-Bruun Dragsted ud

og fortæller åbent, at firmaet i 2003 havde en omsætning på 476 millioner kr. og et resultat før skat

på 58 millioner kr.- Vi er ganske tilfredse med resultatet taget i betragtning, at vi i et år med svagt faldende

omsætning har forbedret vores indtjening, siger managing partner Lars Svenning Andersen. Advokatfirmaet bruger ikke titlen adm.

direktør.Årsregnskabet rummer dog ikke konkrete, sammenlignelige tal fra tidligere år, bl.a. fordi 2003 er

det første »rolige« år efter de store fusioner, der skabte Bech-Bruun Dragsted, og noter forekommer heller

ikke.Men et enkelt brugbart nøgletal dukker op og fortæller, at omsætningen pr. jurist i 2003 blev på

2,0 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i 2002. Og fremgangen ser ud til at fortsætte, mener partner og nyudnævnt bestyrelsesformand, Niels

M. Andersen, Bech-Bruun Dragsted.- 2003 var et år med vigende marked for advokatydelser, men i slutningen af året

oplevede vi et stigende aktivitetsniveau, som er fortsat ind i første kvartal af 2004, siger han.

Mindre bestyrelse

Den

44-årige Niels M. Andersen, der hidtil har været næstformand, afløser den navnkundige erhvervsadvokat N.E.

Nielsen, der i en årrække har trukket det tunge læs med at fusionere fire store advokatfirmaer, men som nu træder

lidt tilbage som menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er samtidig som et led i fusionsaftalerne skåret ned fra tolv til syv

medlemmer.Niels M. Andersen vurderer, at advokatfirmaet i 2003 har forbedret markedspositionen i et vigende marked. Men dokumentere

det med tal kan han ikke.

Markedsposition- Vi må erkende, at vi er i en branche, hvor tavshedspligt er en dyd. Derfor

tager det nogen tid, før branchen for alvor åbner sig. Men vi har besluttet, at vi skal være mere gennemsigtige.

Årsberetningen er for os et stort skridt i den retning, og det forpligter fremover, siger Niels M. Andersen.At advokatfirmaet

tager gennemsigtigheden seriøst viser den gennemgang, som årsberetningen giver af de 12 faggrupper, Bech-Bruun Dragsted

er opdelt i.For hver af grupperne er der angivet, hvor mange der er beskæftiget i dem, hvem der er partnere, samt en vurdering

af markedets potentiale og advokatfirmaets position på markedet.- Den gennemgang har vakt stor interesse blandt vore forretningsforbindelser

og ikke mindst blandt medarbejderne. Fra at være en stor, lidt anonym størrelse, kan alle nu få mere at vide om,

hvad der foregår, siger managing partner Lars Svenning Andersen.- Samtidig bringer vi i en kort form en række cases,

hvor vi har været indblandet. Det var nok det, der var en af de største hurdler for partnerne at overvinde. Det var jo

hensynet til tavshedspligten, men for klienterne var det ikke noget problem, tilføjer han.Hos Advokatsamfundet hilser

man det nye tiltag velkommen:- Det er ikke nyt, at store virksomheder fortæller omverdenen, hvordan de klarer sig. Derfor

er det positivt, at en større medlemsvirksomhed nu åbner for disse oplysninger. Det kan få en positiv effekt, fordi

klienter og omverdenen iøvrigt kan danne sig et indtryk af den enkelte virksomhed, siger generalsekretær Henrik Rothe.

Berlingske Tidende