Lønnen under pres

Globaliseringen slår hårdt igennem i de danske fødevareerhverv i disse dage.

Landets største andelsejede mejeri-koncern Arla fusionerer med hollandske Campina for at opnå stordriftsfordele og markedsmagt overfor de store europæiske detailkæder.

Fusionen køres igennem med løfter til mælkeproducenterne om en højere afregning, og løfter til forbrugerne om lavere priser.

Der forventes i første omgang ikke støre afskedigelser, men de kan komme på sigt.

På Tulip-slagterierne i Ringsted accepterer medarbejderne at gå 15 procent ned i løn.

Alternativet er, at produktionen flytter til Tyskland eller Polen.

Fusionen og lønnedgangen viser, at globaliseringen er meget konkret foreteelse i Danmark..

Mejerifusionen er givetvis nødvendig. Campina/Arla er efter sammenlægningen stadig en af de mindre spillere i Europa.

Lønnedgangen i Ringsted er uomgængelig, hvis produktionen skal være konkurrencedygtig.

Overenskomsterne i Danmark rummer heldigvis mulighed tilpasse løn- og arbejds-vilkår til den enkelte virksomheds forhold. Og det er det, der er sket i Ringsted. Derfor er det også forkasteligt, at Nærings- og Nydelsesmiddel Forbundet nægter af godkende den aftale de lokale tillidsmænd har indgået.

Når det er sagt, så er det værd at fastslå, at store lønnedgange ikke i sig selv er noget langsigtet svar på de udfordringer, som globaliseringen repræsenterer for danske virksomheder..

Danmark kan ikke konkurrence på lønnen, kun på produktudvikling og viden.

Når det gælder lønnen, kan vi i bedste fald stræbe efter at holde den konstant ud fra en gennemsnitsbetragtning. Men selv det kræver flere skattenedsættelser end regeringen hidtil har gennemført. Og der er kun en måde at finansiere skattenedsættelser på: En mere effektiv offentlig sektor.

På viden-området må vi styrke uddannelserne ¿ fra folkeskolen til universiteterne.

Og så må vi dreje studieindhold og studievalg over mod områder, hvor vi har vist i Danmark, at vi kan skabe værdi.

Også i fødevaresektoren bliver det i længden nødvendigt at satse langt mere på forædling.

Alt andet er perspektivløst. Steno