Byggenoter

Strid om reklamation

Hele byggebranchen er under anklage for forsøg på at forhale og ødelægge arbejdet

for at sikre forbrugerne længere tid til at reklamere over byggematerialer, lyder en anklage fra Forbrugerrådet rettet

mod både håndværkere, større entreprenører, producenter og de handlende i branchen, der beskyldes

for at fortie vigtige oplysninger for Folketinget. Et udvalg skulle vurdere, om det er rimeligt at forlænge reklamationsfristen

fra fem til ti år, men Forbrugerrådet mener, at byggebranchen har boykottet udvalgets muligheder for at lave en kvalificeret

betænkning til Folketingets retsudvalg. ras

Træghed i elbranchen

Elbranchens lønsystemer trænger

til et grundigt eftersyn, for de hæmmer produktiviteten, hedder det i en rapport, som rådgivningsfirmaet NIRAS har udarbejdet

for Tekniq og Dansk EL-Forbund. Rapporten giver en række bud på, hvorfor produktiviteten i byggeriet og herunder også

elfagene er for lav. Elbranchen arbejder bl.a. ikke effektivt nok på byggeriets værdiside i planlægningsfasen og

er ikke dygtig nok til at give det faglige modspil i en tidlig fase i byggeriet. ras

Allergikurven skal knækkes

Sundheds-

og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har overrakt Rockwool Prisen 2004 på 250.000 kr. til den verdenskendte indeklimaforsker

Jan Sundell. Prisen skal anvendes til forskning i sammenhængen mellem indeklima og allergi. Jan Sundells nye forskning tyder

på, at det er dårligt indeklima, som er årsagen til, at antallet af allergikere eksploderer. Sundell mener endvidere,

at det er rystende, hvor dårligt belyst allergiområdet er. Sundheds- og indenrigsministeren understregede i sin tale

i forbindelse med overrækkelsen, at der er for lidt fokus på årsagerne til allergi og astma, og at regeringen prioriterer

astma- og allergiområdet højt. Han mener, at øget viden er afgørende for at knække allergikurven.

ras

Karakterbog til byggefirmaer

Ved årsskiftet trådte regeringens krav om evaluering af alt statsligt byggeri

med en samlet projektstørrelse på mere end fem mio. kr. i kraft.Projekterne skal evalueres efter Byggeriets nøgletalssystem,

der er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center.Desuden stilles der krav om, at entreprenører fra 1. januar 2005 skal indlevere

oplysninger om deres evaluerede projekter for at kunne byde på statslige byggeopgaver. Nøgletallene vil omfatte fire

hovedområder: Tidsfrister, mangler, ulykker og kundetilfredshed.Minimumskravet betyder, at flere entreprenørvirksomheder

har indset, at de har forholdsvis travlt, såfremt de fortsat vil have mulighed for at byde på statslige byggeopgaver efter

1. januar 2005.- Det tager cirka et år at gennemføre en typisk byggesag. Hvis virksomhederne skal være klar

med en karakterbog den 1. januar 2005, har de derfor travlt. Det er heldigvis gået op for flere entreprenører, der nu henvender

sig til Byggeriets Evaluerings Center for at få evalueret byggeprojekter, udtaler administrerende direktør Curt Liliegreen

fra evalueringscentret.Han forventer en egentlig kappestrid mellem byggevirksomhederne om at komme først med den såkaldte

karakterbog. rasFortidsminder smadresUerstattelige arkæologiske værdier er mere end nogensinde før udsat

for at gå tabt i forbindelse med byggeprojekter. Det er blevet konsekvensen af den ændring af museumsloven, som blev gennemført

i 2001, og som nu pålægger bygherrer selv at bekoste en arkæologisk udgravning, hvis der er spor i jorden efter

oldtidsminder.- Sådan som loven virker, fristes mange bygherrer til at lukke øjnene, hvis de støder på

noget i jorden. Derfor bør loven hurtigst muligt laves om igen, udtaler arkitekt C.V. Elmbæk Knudsen i Rødding

til Jyllands-Posten.Dansk Byggeri har tidliger advaret kraftigt mod lovændringens konsekvenser. Her betegner administrerende

direktør Jens Klarskov ændringen af museumsloven som et af de få eksempler, der er på en totalt kikset privatisering.

Han finder det ubehageligt, at entreprenører kan komme i den situation, at en bygherre vælger at lukke øjnene

for eventuelle fortidsklenodier i jorden for at undgå ekstraudgifter i forbindelse med et byggeri. ras