Virksomheder

Læs mere
Fold sammen
Udskilningsløb i vindmølleindustrien

Udskilningsløbet er i gang inden for vindmøllebranchen, og kun de stærkeste overlever, vurderer Sydbank i et nyt temahæfte om vindenergi.

Analytikerne hæfter sig ved, at væksten inden for branchen, med USA som primær drivkraft, stiger markant i 2005. Samtidig vil tiltagende vækst på nye markeder, større projekter og Siemens'' entre ændre spillereglerne i sektoren.

Konsekvenserne er ifølge Sydbank intensiveret konkurrence, stigende krav til udvikling og et stærkt kapitalgrundlag. På sigt presser Siemens og GE Wind Vestas'' markedsposition.

- Vi venter fortsat, at Vestas er blandt de langsigtede branchevindere, men forudser tab af markedsandele. Investorernes tiltro til rentabilitetsforbedringer befinder sig på et meget lavt niveau. Det skal udnyttes, da synergier fra NEG Micon-fusionen og stigende omsætning løfter lønsomheden i 2006-2007, lyder vurderingen fra Sydbank, som anbefaler en overvægtning af Vestas. RB-Børsen

Direktør forlader Chr. Hansen efter salg

I samme øjeblik ingrediensaktiviterne i Chr. Hansen Gruppen er solgt, så er det også slut med den daglige gang i koncernen for administrerende direktør Erik Sørensen. Det fremgik af et interview med Erik Sørensen i Weekendens udgave af Berlingske Tidende, skriver Plusportalen mandag.

- Jeg går, når der er ryddet op efter salget. Om det bliver om et halvt eller trekvart år før min 62 års fødselsdag, er der ingen, der ved. Men når mit job er færdigt, så går jeg højst et sekund senere, lød det fra Erik Sørensen, der dermed takker af efter 10 år i topledelsen i Chr. Hansen, som han kom til i 1995 efter 25 år som koncerndirektør i Novo Nordisk.RB-Børsen

Novozymes næsten færdig med aktie-opkøb

Som led i sit tilbagekøbsprogram har NovoZymes øget andelen af egne aktier fra cirka 6 pct. pr. 30. juni 2004 til cirka 8 pct. pr. 13. december 2004. Dermed er beholdningen af egne aktier oppe på 5.835.459 stk. hvilket er 1.490.717 flere end meddelt i juni. Novozymes har tidligere meddelt, at selskabet i indeværende år ville opkøbe egne aktier for cirka 850 mio. kr. Med meddelelsen om de nye opkøb, er størstedelen af årets aktieopkøb afsluttet.

Ved en anslået gennemsnitskurs på aktierne på 260 siden kvartalsregnskabet den 27. oktober, har Novozymes i alt opkøbt aktier for cirka 785 mio. kr. i år. RB-Børsen

Revisor-fusion i Århus

De to århusianske statsautoriserede revisionsfirmaer, Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S og Revisionsfirmaet Arnfred Hansen A/S, har slået sig sammen og fortsætter under navnet Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S Statsautoriserede revisorer.

Efter sammenslutningen beskæftiger firmaet 43 medarbejdere, heraf 10 statsautoriserede revisorer. Revisionsfirmaet Villy Pedersen er tilsluttet Moore Stephens International og er medejer af skatterådgivningsfirmaet Revitax A/S og administrationsfirmaet VP Administration A/S. Firmaet servicerer et bredt udsnit af virksomheder og institutioner i Østjylland. er

Jysk Venture Cup

Den verdenskendte forretningsplanskonkurrence Venture Cup kommer nu til det nord- og midtjyske område. Samtlige nordiske lande er med i dette oprindeligt amerikanske initiativ.

I Danmark er Venture Cup nu repræsenteret både i København, på Fyn og i Midt/ Nordjylland. Konkurrencen henvender sig til iværksættere ved de højere læreanstalter, studerende såvel som førsteårs dimittender og forskere. Til sommer er der mulighed for at vinde en af de nationale præmier på henholdsvis 250.000 kr, 125.000 kr eller 50.000 kr. Men allerede nu skydes en lokal konkurrence i gang for midt- og nordjyske videnbaserede iværksættere, der kulminerer i en prisoverækkelse 26. januar, hvor der overrækkes 3 x 10.000 kr for det bedste forretningskoncept. er