Tidligst på børsen i 2006

Fusionen mellem DONG og Elsam skubber en børsnotering ud til tidligst 2006. Finanshusene kæmper hårdt for at få opgaven med at føre selskabet på børsen.

Med aftalen om den 49 mia. kr. store energifusion mellem DONG og Elsam skubbes børsnoteringen efter al syndsynlighed et år frem i tiden til 2006.

Dermed mister Fondsbørsen et af de trækplastre i 2005, som skulle have været med til at skabe fornyet interesse for virksomhederne om at lade sig børsnotere.

»Der er næppe tvivl om, at børsnoteringen skubbes til tidligst 2006. Det er væsentligt, at det nye selskab får høstet nogle synergifordele, og man kan formode et blodbad på direktionsgangen eller i hvert fald udskiftninger på flere betydende poster. Alt det vil aktiemarkedet gerne have overstået, før man kaster sig ud i en prisfastsættelse af selskabet,« siger en erfaren finansmand med kendskab til privatiseringsplanerne for DONG.

For finansminister Thor Pedersen (V) har det været ekstremt afgørende at få fusionen i hus og dermed få bevaret energisektoren på danske hænder. Næsten koste hvad det koste ville. Selv om partierne bag energiforliget har sagt ja til en privatisering (børsnotering) af DONG, så står staten ikke lige her og nu og mangler penge, og dermed er der intet til hinder for at skubbe børsnoteringen.

Flere af de store finanshuse, der netop i disse dage kæmper om at få ordren på at føre DONG-Elsam på børsen, er dog temmelig meget i vildrede om værdiansættelserne og dermed prisen for det fusionerede selskab. Med de foreløbige oplysninger har forhandlingsparterne sat den samlede værdi af DONG og Elsam til 49 mia. kr.