RTX Telecom venter lysere tider

Efter et svagt regnskabsår i 2000/01 ser RTX Telecom nu en hel del lysere på fremtiden og spår både nye ordrer

og overskud i 2001/02.


Det nordjyske selskab fik i 2000/01 et årsresultat før finansielle poster, der udviste et

underskud på 21,9 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det foregående års overskud før finansielle poster

på 36,0 mio. kr.


Det negative resultat før finansielle poster skyldtes foruden den verdensøkonomiske afmatning,

at koncernens teknologiudvikling for egen regning havde været intens i årets løb, specielt inden for områderne Bluetooth,

CDMA og TD-SCDMA. Desuden havde selskabet ikke opnået de udviklingskontrakter, man i første omgang havde budgetteret

med. Nu ser det imidlertid en del lysere ud.


- Det ser ikke så ringe ud lige nu. Men vi er kun tre måneder inde i regnskabsåret,

så der er ni måneders usikkerhed, siger RTX Telecoms adm. direktør Jørgen Elbæk. - Men vi er ikke

så store pessimister, som vi har været, understreger han.


RTX Telecom venter i regnskabsåret 2001/02 at realisere

en nettoomsætning på omkring 200 mio. kr., et resultat før finansielle poster på omkring 10 mio. kr. og et

resultat efter skat på omkring 15 mio. kr.


RTX lever dels af udviklingskontrakter, dels af royalties.


- Det er klart,

at den generelt positive stemning påvirker os. Vi er et udviklingsfirma. Hvis et produkt skal være klar til julehandlen,

så skal vi gå igang nu, siger Elbæk, der peger på, at alle producenter var tilbageholdende med investeringer

sidste år. Alle holdt vejret og gjorde ingenting. Men når opsvinget kommer, så skal produkterne være klar

til forbrugerne, og dermed kan Elbæk ikke andet end forestille sig en stigende ordreindgang for RTX.Bluetooth-markedet

Et

af de store markeder for RTX Telecom er Bluetooth-teknologien, som muliggør trådløs kommunikation mellem en række

forskellige apparater.


- Jeg tror, at Bluetooth-markedet kommer i år. Jeg tror, at en masse mobiltelefonleverandører

vil have bluetooth, og at alle topmodellerne vil få Bluetooth indbygget, siger en optimistisk RTX-direktør.


Ifølge

alle markedsanalyser ser Bluetooth-markedet ud til at ville stige markant i de kommende år. De generelle skøn lyder på,

at salget af Bluetooth-produkter vil passere 1 milliard styk på verdensbasis i 2005-07.


- Det er klart, at hvis der kommer

nogle millioner handsets ud, vil det trække pc- og PDA-markedet med. Bluetooth handler om kommunikation mellem to enheder -

man kan ikke sælge enhed B, før A er i markedet, siger RTX-direktøren.


Jørgen Elbæk venter,

at væksten på RTX'''' forretningsområde først og fremmest vil komme fra mobiltelefoner og sekundært fra

handsets, pc''''er og PDA''''ere.


For PDA''''ernes vedkommende - håndholdte computere - er der en stor chip, som styrer display

og tastatur, og RTX Telecom leverer den "Bluetooth core", der benyttes. Der er imidlertid 5-10 andre producenter, der kan levere

Bluetooth cores -f.eks. leverer svenske Ericsson til det store amerikanske selskab Qualcomm. Derfor gælder det for RTX om at

skaffe nye ordrer foran de øvrige producenter.


National Semiconductor er et af de selskaber, der bruger RTX Telecom''''s Bluetooth

core, og nu er produkterne ved at komme ud på markedet. RTX tjener penge ved at få licensindtægter fra National

Semiconductor, så Jørgen Elbæk håber, at det amerikanske selskab sælger en masse af dem.

Ikke

afklaring på retssag

En retssag om 45 mio. kr. mellem RTX Telecom og en forhenværende fransk kunde har stadig ikke fundet

nogen afklaring på trods af, at RTX forventede, at der ville komme nyt i sagen allerede i december.


RTX havde fået

oplyst, at der forventedes at foreligge en kendelse ved første retsinstans den 19. december 2001.


- Vi havde regnet med

det her retsmøde, men det kom ikke, og vores sagfører kan ikke give nogen forklaring på det, oplyser RTX Telecoms

adm. direktør Jørgen Elbæk.


Han regner med, at der vil komme en skriftlig dom, men hvornår dette sker er

usikkert. RTX har fået at vide, at det er meget sandsynligt, at den kommer i januar, men februar kan ikke udelukkes.


-

Sagen har kørt i to år nu, og vi kan konstatere, at det franske retssystem ikke kører helt efter et urværk,

siger Jørgen Elbæk, der vurderer RTX'''' muligheder for at vinde sagen som gode.


- Jeg tror, at vi står godt,

men det er jo ikke ensbetydende med, at vi gør det. Hvis vi får ret ved første instans, kan det ikke udelukkes,

at de appellerer, og så går der måske to år mere, siger Elbæk.


Retssagen skyldes, at en af RTX

Telecoms væsentlige kunder i 1999 opsagde en igangværende udviklingskontrakt. Efter selskabets vurdering har kunden ved

opsigelsen misligholdt kontrakten, og RTX Telecom anlagde en retssag mod kunden for at få prøvet opsigelsens lovlighed

i forhold til det foreliggende aftalegrundlag. RTX nedlagde påstand om en erstatning på 45 mio. kr., og kontrakten var

underlagt fransk ret.


Udviklingskontrakten, der blev underskrevet i november 1998, omhandlede udvikling af fire hovedkomponenter

til et WLL (Wireless Local Loop) system, baseret på DECT teknologien. Kunden skulle selv udvikle projektets infrastruktur, og

med henblik på optimering af det teknisk meget komplekse projektforløb oprettedes en fælles styrekomité,

der løbende og i enighed skulle tilpasse tidsplaner, prioriteringer mv.


I tiden frem til september 1999 opstod der som

forventet ændringer i produktspecifikationer og tidsplaner inden for såvel kundens som RTX Telecoms projektansvarsområder.

Alle ændringer godkendtes af styrekomitéen. Imidlertid ophævede kunden i oktober 1999 udviklingskontrakten. Ophævelsen

skete i strid med den i kontraktgrundlaget aftalte procedure, og RTX Telecom nedlagde påstand om erstatning.


I sommeren

2001 fremsatte kunden modkrav, og modkravene oversteg væsentligt RTX Telecoms erstatningskrav. I sin seneste vurdering anså selskabets

franske advokatforbindelse de fremsatte modkrav for helt grundløse. Dels fremsattes der krav om erstatning for udgifter, der

ikke vedrørte udviklingsprojektet og dels krævedes der erstatning for interne udgifter, som efter fransk ret ikke kan

betragtes som tab. Endelig vurderede den franske advokat, at kravene var udokumenterede og uden retligt grundlag.


RTX'''' ledelse

anser de fremsatte modkrav for at være useriøse og udokumenterede, og vurderer, at afgørelsen af denne retssag

ikke vil have en negativ indflydelse på koncernens økonomiske stilling.