Rekordoverskud i vaskeri-koncern

Læs mere
Fold sammen
Overskuddet på 64,9 mio. kr. efter skat i vaskeri-koncernen Kivi-Tex overgik selv forventningerne hos de ellers godt vante ejere.

- Vi har oplevet en generel i stigning i omsætningen på alle aktiviteter, og det er den primære årsag til det bedre resultat, siger adm. direktør og hovedaktionær Anders Thorgaard, Kivi-Tex.

I beretningen fra selskabet fremgår det, at ledelsen havde forventet et resultat i størrelsesordenen 50 mio. kr.

Anders Thorgaard er søn Kristian Peter Thorgaard, der stiftede virksomheden i 1959.

Fusioner

Kivi-Tex ejer landets næststørste vaskeri-kæde, De Forenede Dampvaskerier, udlejer ejendomme og har senest ved udgangen af rengskabsåret tilkøbt rengøringsfirmaet Elite Miljø.

Omsætningen steg fra 505 mio. kr. i 2002/03 til 521 mio. kr. i 2003/04, fremgår det af regnskabet.

I det afsluttede regnskabsår var det særligt De Forenede Dampvaskerier, som præsterer en stor fremgang overskuddet. Ledelsen havde forventet et overskud på 22 mio. kr. i året men det landede på 52,5 mio. kr.

Med til historien hører, at De Forenede Dampvaskerier i året er fusioneret med de selvstændige vaskerier Store Heddinge Dampvaskeri, Maribo Dampvaskeri, De Forenede Dampvaskerier Vejen og De Forenede Dampvaskerier Odense med De Forenede Dampvaskerier som det fortsættende selskab.

Herefter det udelukkende Instititutionsvask i Skovlunde samt Regionsvaskeriet i Aalborg, der er selvstændige vaskeri-selskaber i koncernen, oplyser Anders Thorgaard. Derimod er ejendomsaktiviteterne spaltet ud i et særskilt selskab.

Decentral strukturI regnskabsåret 2003/04 omsatte De Forenede Dampvaskerier for 388,7 mio. kr. mod 381 mio. kr. året før.

Selskabet har tolv vaskerier fordelt på hele landet. Afdelingerne fungerer decentralt, og alle vaskeriernei betjener kundernes samlede forbrug af vaskeri-services inden for vaskeriets geografiske område. De primære kunder er sygehuse, plejehjem, hoteller, private virksomheder og medicinal-industrien.

Kivi-Tex forventer et overskud på 75 mio. kr. i indedværende regnskabsår og en voksende omsætning.

Ikke mindst tilkøbet af Elite Miljø ventes at løfte Kivi-Tex koncernens omsætning op over en mia. kr., fortæller Anders Thorgaard. Elite Miljø kæmper om at blive nr. to efter ISS på det danske rengøringsmarked.

Kivi-Tex ser flere synergieffekter inden for eksempelvis hotel- og levnedsmiddelbrancen ved at drive både et rengøringsfirma og vaskeri.

BOKS

Kivi-Tex A/S - GentofteTal i mio. kr. 2003/04 2002/03

Nettoomsætning 520,7 505,3

Resultat af primær drift 87,6 79,4

Årets resultat 64,9 50,1

Egenkapital 329,6 294,7

Antal ansatte 839 827