Nyt initiativ skal synliggøre ejerleder-succeser

Læs mere
Fold sammen
De virksomheder, som ejes af stifteren eller hans efterkommere - de ejerledere virksomheder - udgør en stor del af dansk erhvervsliv.

I kraft af ejerskabet får virksomhederne lov til at udvikle sig og ofte bliver de til vækstvirksomheder. Årsagen

er, at ejerne ser et formål i sig selv med at drive virksomhederne. Samtidig tager disse virksomheder ofte større samfundsmæssigt

ansvar end mange af de store børsnoterede virksomheder, som oftei den brede offentlighed fremhæves for deres samfundsmæssige indsats.I

erhvervsdebatten overser man tit de ejeledede virksomheder og deres betydning i dansk erhvervsliv.Det vil ErhvervsBladet, BDO

ScanRevision og "Ejerlederne", de ejerledede virksomheders forening, nu gøre noget ved. Sammmen lancerer de tre parter til

efteråret initiativet "Danske Ejerleder Sucesser", der skal synliggøre danske ejereledede virksomheder og deres

betydning for dansk erhvervsliv. Et andet formål med initiativet er at opbygge rollemodeller og forbilleder for de ejerledede

virksomheder.Omdrejningspunktet i "Danske Ejerleder Successer" er seks ejerleder-samlinger geografisk fordelt over

hele Danmark. De holdes i oktober måned.

Workshops

På hver ejerleder-samling præsenteres to eksempler

på ejerledede virksomheder, der har været særligt succesfulde.Der bliver samtidig mulighed at deltage i workshops

med de pågældende virksomheder og lære af deres erfaringer. Ejerleder-samlingernes målgruppe er ejerlederne

og medarbejdere i ejerledede virksomheder.De udpegede "Ejerleder Succeser" identificeres af parterne bag "Danske Ejerleder

Succeser" med udgangspunkt i regnskaber for de ejerledede virksomheder. Ved ejerleder-samlingerne i 2004 tages der afsæt

i regnskaberne for 2003, som kommer ind i disse måneder.

Ny inspirationDe selskaber, der screenes for udpegning til

en "Ejerleder Succes" skal leve op til en række økonomiske nøgletal og kriterier for sund vækst. Derudover

skal en "Ejerleder Succes" have præsteret en særlig indsats på et bestemt felt, som kan dokumenteres og

som andre kan lære af.Det kan f. eks. være udvikling af ny viden, nye produkter, eksport til nye markeder, fokusering

af virksomheden på kerneområder eller internationalisering af virksomheden.På basis af det omfattende undersøgelsesarbejde,

der ligger bag identificeringen af "EjerlederSucceserne", udgives en rapport om den erfaringsbaserede viden om ledelse i

ejerledede-virksomheder, som indsamlet som led i processen.- Vi er sikre på, at det nye initiativ vil bidrage til at øge

forståelsen for de ejerledede virksomheders betydning, siger formanden for Ejerlederne, direktør Hans J. Dalum i en kommentar.-

Danmarks fremtid afhænger i høj grad af, om vi lykkes med at skabe mange nye virksomheder. Derfor er det så vigtigt

at udvikle viden, som kan inspirere ejerledere i deres engagerede indsats for at skabe vækst og udvikling. Jeg ser Danske Ejerleder

Succeser som et kreativt og innovativt rum, hvor danske ejerledere kan vokse og give, siger Lisbet Thyge Fransen, adm. direktør

i BDR ScanRevision.Chefredaktør Carsten Steno, ErhvervsBladet tilføjer, at det ligger helt i forlængelse

af ErhvervsBladets redaktionelle linje at sætte fokus på ejerledelse, som er en udbredt virksomhedsform ikke alene i små

og mellemstore virksomheder, men også i en række store kendte danske virksomheder som f. eks. Grundfos og Danfoss, hvor

stifteren og hans efterkommere driver virksomheden.