Ny EF- patentforordning via International fælles fodslag

Minikronik. Opfinderen i USA, kan i det amerikanske system som opfinder selv ansøge om patent for et ansøgningsgebyr på omkorning 2.500 kroner, skriver dagens kronikør.

I disse tider, hvor den europæiske industri, sammen med ikke mindst den danske industri, får meget stor konkurrence og modspil fra de fjerne industrilande som USA og Østen, er det bydende nødvendigt, at man fælles støtter op om og har øjnene åbne for en smidiggørelse og en formidling af nye tiltag i forbindelse med en bred og enkel international som national eneretsbeskyttelse.

Det der markant, især skærer Dansk Opfinderforening i øjnene og giver et vist mismod er, når spørgsmålet dukker op, den åbenlyse og langvarige aversion som de europæiske lande hver for sig har haft og har imod etablering af ny en EF patentordning, hvor man med blot een patentansøgning, og i kun et hug, vil kunne dække alle lande i Europa.

Den famøse EF patentordning har været forsøgt etableret i mange år uden succes, og dette på trods af, at alle kan se, at dette er vejen fremad.

Ved at etablere et EF patent eller en EF patentordning opnår man de samme fordele som eksempelvis USA har, hvor en amerikaner blot behøver at lave én ansøgning, hvorefter denne ved en godkendelse vil være gældende i alle USA stater eller for cirka 250 millioner købedygtige mennesker.

Meget lettere i USAOpfinderen i USA, herunder alle andre opfindere i verden, dermed også danske, kan i det amerikanske system som opfinder selv ansøge om patent for et ansøgningsgebyr på kun omkring 2.500 kr. Og sproget for alle staterne, eller for USA patentet, skal blot være engelsk som jo er hovedsproget. Som det er i øjeblikket i det europæiske system, så vil en første ansøgning i et land kunne danne basis for en videreførelse i hvert land enten nationalt i hvert land eller som et EPO patent.

Og prisen for hele arrangementet ligger totalt ofte på mellem 500.000 1.000.000 kr., da hvert land, hver for sig, skal nyhedsundersøge ansøgningen, foruden at patentet skal oversættes til det pågældendes lands nationalsprog.

Hver af de europæiske landes patentkontorer er efterhånden kommet op på en meget høj fælles standard, hvorfor det set i lyset af ovenstående indledende bemærkninger herfor må være nærliggende at få etableret en EF-patentordning, med hver af de enkelte landes patentkontorer, således at man ved eksempelvis en udstedelse af et dansk patent samtidig kunne konvergere sin patentrettighed til et EF patent uden videre.

En udstedelse kunne betinges af, at patentet blev oversat til et fælles sprog, nemlig kun til engelsk.

Nu vil læserne så kunne se en anden forbindelse eller konstellation, idet et EF patent umiddelbart kunne være sammenligning med et USA patent, og måske kunne de to systemer med tiden ydermere smelte sammen, således at man havde en befolkning bag sig på 500 mio. mennesker. Hvert land i Europa skal have beføjelse til ved en udstedelse af et nationalt patent samtidig at udstede det samme patentdokument som et engelsksproget EF patent, og så til et anmeldelsesgebyr på kun 3.000 kr.