Klar tale om mobilpriser

Forbrugerne vil endelig kunne sammenligne de reelle priser på mobiltelefonmarkedet, når nye retningslinier for ordentlig annoncering træder i kraft til april. Kundeservicen bliver også bedre.

Nej, selvfølgelig slipper man ikke med at betale en krone - eller sågar 25 øre - for en ny mobiltelefon. Men hvad skal man så egentlig betale?

Fra 1. april kan man for alvor sammenligne de reelle priser på mobiltelefonmarkedet. Da skal teleselskaberne nemlig i al annoncering klart oplyse, hvilke abonnementsudgifter og gebyrer der følger med at købe en nye mobiltelefon med tilskud fra teleselskabet. Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen har efter næsten et års arbejde udstedt nye retningslinier for god markedsføringsskik på teleområdet, så forbrugerne får klar information om priser og aftalevilkår.

Aftalen opnår noget så sjældent som at blive rost bredt.

»Selvfølgelig kan vi da heller ikke lide at få trukket noget nyt ned over hovedet. Men når det er sagt, er det egentlig en meget fair måde at konkurrere på - og det er nok mere fair end at sige, at telefonen koster én krone. Vi vil jo gerne se glade forbrugere, der kommer igen og igen,« siger erhvervspolitisk konsulent Lars Quistgaard Bay fra Dansk Handel & Service, som repræsenterer detailhandelen.

Samlet pris skal frem
Fremover skal der gives oplysninger om alle væsentlige, faste og variable priser og vilkår, uanset hvilket medie der annonceres i. Forbrugerne skal kunne se, hvad den samlede pris er i bindingsperioden - altså abonnementspris, minimumsforbrug, oprettelsesgebyr, telefonens pris med mere. Også minuttakster, SMS-takster og opkaldsafgift skal nævnes sammen med hastigheden for internet-forbindelser.

Forbrugerne skal også sikres en bedre service. Således skal de inden 14 dage have svar på en skriftlig henvendelse, og hvis en reparation varer længere end 10 dage, hvor man skal undvære sit udstyr, skal de erhvervsdrivende gratis udlåne andet standardudstyr så længe.

Oplysninger om risici
Når voksne køber mobiltelefoner til børn og unge, bør de samtidig informeres om de risici, der er forbundet med at udlevere en mobiltelefon til en mindreårig, og forbrugerne skal have besked om, hvordan man kan kontrollere mobilforbruget, så man undgår overforbrug eller misbrug. Endelig skal et teleselskab, som ved en fejl ikke har opkrævet et beløb hos forbrugeren, gøre det senest seks måneder derefter.

»Med de nye retningslinier får forbrugerne en virkelig mulighed for at sammenligne de reelle priser på mobilmarkedet. Succesen er dog ikke i hus, før branchen bringer markedsføring og aftaler i overensstemmelse med retningslinierne,« siger Forbrugerrådets telepolitiske medarbejder Anders Hjorth Jensen.

Retningslinierne er tiltrådt af Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Handel & Service, Handel, Transport og Serviceerhvervene, Dansk Industri, IT-Brancheforeningen og Brancheorganisationen for Forbrugerelektronik.