KFX-indekset faldt med resten af Europa

KFX-indekset fulgte i går et faldende Europa og blev især trukket ned af A.P. Møller - Mærsk. Topdanmark overraskede positivt med selskabets årsregnskab. Opjustering gav pæn stigning til Brøndby.

Der var relativt store kursfald på de europæiske aktiemarkeder i går. KFX-indekset fulgte dog kun i behersket grad tendenserne og faldt 0,3 pct. til kurs 278,8. Det danske hovedindeks blev især trukket ned af A.P. Møller - Mærsks A- og B-aktie, som faldt henholdsvis 0,8 pct. og 0,6 pct. Både Group 4 Falck (- 2,1 pct.) og Lundbeck (- 0,4 pct.) faldt forud for selskabernes aflæggelse af årsregnskabet for 2003, som finder sted i dag. Faldet i Group 4 Falck var det største blandt KFX-selskaberne.

I går var første handelsdag med den nye Vestas-aktie (uændret) efter, at fusionen med NEG Micon er endeligt gennemført. Efter inddragelsen af NEG Micon vægter Vestas nu godt 2,2 pct. i KFX-indekset, og er dermed det 12. tungeste selskab i hovedindekset.

Forsikringsselskabet Topdanmark var i går aktuelle med selskabets regnskab for 2003. Analytikerne havde ventet et nettooverskud på 860 mio. kr., men Topdanmark overraskede i høj grad positivt med et rekordstort nettooverskud på 1.001 mio. kr. I 2002 fik selskabet et overskud på små 300 mio. kr. Fremgangen i 2003 kan blandt andet tilskrives fravær af væsentlige stormskader, et pænt inversteringsafkast samt en ekstraordinær indtægt på 168 mio. kr. fra salg af en aktiepost i Danske Bank (uændret). Topdanmarks ledelse forventer et nettooverskud i størrelsesordenen 575-675 mio. kr. i indeværende år, da der ikke kan kalkuleres med samme gunstige vilkår som i 2003. De positive regnskabstal fra Topdanmark blev belønnet med en stigning på 1,7 pct., hvilket var gårsdagens største KFX-stigning.

Blandt sidepapirende præsenterede el-importøren Nordisk Solar (- 3,3 pct.) også regnskabstallene for 2003. Regnskabet vidnede om en marginal stigning i omsætningen på 19 mio. kr. til 6.100 mio. kr. samt et fald i driftsresultatet på 6 mio. kr. til 189 mio. kr. Den beherskede tilbagegang i indtjeningen kan henføres til den stadigt stagnerende makroøkonomi og heraf lav aktivitet inden for byggerbranchen.

Brøndby IF opjusterede i går forventningerne til 2004. For få dage siden udmeldte ledelsen forventninger om et resultat førskat i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. i forbindelse med selskabets regnskab for 2003. Men nu ventes et overskud førskat på 8-9 mio. kr. Opjusteringen følger af stærke økonomiske resultater fra mødet med FC Barcelona samt salg af grunde ved Gildhøjcentret til højere pris end den bogførte værdi. Opjusteringen blev belønnet med dagens næststørste stigning blandt de danske aktier på 5,5 pct. Den største stigning gik til RTX Telecom (+ 7,6 pct.).