Kedeligt lys på det åbne kontor

Bygherrenes krav om fleksibel indretning går ud over kvaliteten af belysningen. Resultatet er kedeligt og arbejdsmiljø.

Læs mere
Fold sammen
Mange danske kontorvirksomheder har de senere år gennemført en total nyindretning af arbejdspladsen. Medarbejderne er flyttet ud i det åbne rum. Men kvaliteten af belysningen i de nye arbejdsmiljøer lever ikke altid op til den flotte indretning.

Det fremgår af en ny rapport, »Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer«, der er resultatet af et forskningsprojekt, som forskere fra Dagslysgruppen ved By og Byg har gennemført i samarbejde med Lysteknisk Selskab, støttet af Energistyrelsen.

Formålet med projektet har været at pege på muligheder for at reducere elforbruget til belysning ved at fremme anvendelsen af effektive belysnings- og reguleringssystemer i nyt og eksisterende byggeri. Derfor har forskerne helt konkret gennemgået belysningen i ni danske virksomheder.

Der er tale om ni markante byggerier, der er projekteret af nogle af Danmarks førende arkitekt- og ingeniørfirmaer - og taget i brug i perioden 1997-2001.

De udvalgte virksomheder er Nestlé Danmark A/S, Philips Danmark A/S, Nykredit A/S, Ingeniørernes Hus (IDA), Københavns Lufthavne A/S, COWI A/S, NEG-Micon, Bang og Olufsen A/S samt Nordea Bank Danmark A/S.

Bygningerne er derefter blevet gennemgået af to forskellige paneler af sagkyndige på belysningsområdet. Dels et ekspertpanel på seks personer, som har givet udførlige kommentarer vedrørende kunstlys, dagslys og lyskvalitet i udvalgte rum. Dels et panel bestående af medlemmer af Lysteknisk Selskab, der har vurderet kvaliteten af de enkelte belysningsanlæg.

Generelle problemer
En måske lidt overraskende konklusion er, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem hvilken type armaturer, der er valgt, og belysningskvaliteten. Det er meget mere afgørende, hvordan armaturernes aktuelle udformning og placering er i forhold til arbejdspladserne.

For eksempel er det almindeligt, at belysningen blænder eller giver generende reflekser. Her er det typisk forkert placering af arbejdspladserne i forhold til lamper og vinduer, der er skyld i blænding og reflekser. Lyset skal komme ind fra siden, hvor man arbejder.

Et andet problem er, at belysningen ofte er for jævn og kedelig. Den jævne grundbelysning kan med fordel peppes op med effektbelysning på planter, billeder og mødeborde.

Der er populært sagt behov for mere variation og spræl i lyset.

Desuden mangler der arbejdslamper ved mange arbejdspladser. Selv om de fleste af virksomhederne stiller arbejdslamper til rådighed, findes de paradoksalt nok ikke altid på selve arbejdspladserne. Arbejdslamper er ellers et vigtigt supplement, når man skal skabe en høj nok belysningsstyrke til f.eks. læsning og skrivning.

By og Byg påpeger i den nye rapport, at selv om der inden for de seneste ti år er sket en hastig teknologisk udvikling af mere effektive lyskilder, belysningsarmaturer og reguleringssystemer, så lever mange anlæg ikke op til dagens krav vedrørende energieffektivitet og lyskvalitet.

Rapporten kommer også ind på, at når det er så vanskeligt at skabe et vellykket belysningsanlæg i et storrumskontor, er det ofte, fordi bygherre og brugere samtidig har et ønske om udstrakt fleksibilitet i indretningen.

Fleksibilitet koster
Fleksibiliteten betyder, at de enkelte arbejdspladser helst skal kunne placeres frit i det store rum - ud fra de til en hver tid gældende behov på arbejdspladsen.

»For at forene kravene om tilstrækkeligt arbejdslys og fleksibel indretning vælger belysningsdesigneren ofte et jævnt belysningsniveau i hele rummet,« siger seniorforsker Steen Traberg-Borup, By og Byg, som står bag den nye rapport sammen med Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab.

»Derved opnår man nemlig et ensartet arbejdslys på alle pladser i rummet. Men som undersøgelsen viser, betyder det ofte, at rummet virker konformt og kedeligt at opholde sig i. Udfordringen er altså at bringe liv og oplevelse ud i rummets mere perifere områder, uden at forstyrre freden og den diskret udformede arbejdsbelysning i lokalets arbejdsområder,« mener han.

Steen Traberg-Borup henviser til, at løsningen kan være at udnytte rummets vægge og områderne omkring mødeborde og edb-udstyr til at skabe liv i rummet med effektbelysning.

Ved skriveborde og computerskærme er kravene til belysningsstyrke og kvalitet større end i kontoret som helhed. Her er det nødvendigt med gode arbejdslamper som supplement. Med en fornuftig arbejdslampe kan belysningen mere frit tilpasses computerskærmens placering, så man undgår blænding og reflekser.

Steen Traberg-Borup understreger, at selv om man ikke fandt det helt ideelle lys i de undersøgte bygninger, ligger de fleste af dem over middel og enkelte er absolut ok.

»Men det burde ikke være nok for en fremsynet virksomhed, som ønsker høj produktivitet,« mener seniorforskeren.