Hemmeligt notat afslører: Departementschef godkendte ulovligt taxikrav

Det var Transportministeriets departementschef, Jacob Heinsen, der godkendte, at en omstridt tolkning i taxiloven pludselig blev ændret, fremgår det af et hidtil hemmeligt notat. Onsdag tog sagen en pludselig drejning, da transportminister Benny Engelbrecht (S) erkendte, at kravet var imod EU-retten.

Departementschef Jacob Heinsen, Transportministeriet, godkendte omstridt notat i speget taxisag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der var dårligt gået en uge efter, at den nyudnævnte transportminister Benny Engelbrecht (S) satte sig til rette i ministerkontoret, før ministeriets øverste top tog en afgørende og kontroversiel beslutning.

Sidste år havde Triton købt det danske taxiselskab Dantaxi i en for branchen historisk handel, der kom i kølvandet på den omdiskuterede liberalisering af taxiloven.

Kort efter at Benny Engelbrecht var tiltrådt, så situationen helt anderledes ud. Nu slog Færdselsstyrelsen fast, at det var tvivlsomt, om selskabet overhovedet kunne få lov til at drive taxiselskab i Danmark, fordi kapitalfonden har ejere uden for EU.

Myndighederne mente, at taxiloven forbød den konstruktion, fordi den ikke overholdt et særligt bopælskrav.

Der var bare ét alvorligt problem. Onsdag kom det frem, at netop det krav strider mod EU-retten.

Nu viser det sig i et notat, som Berlingske kan afsløre, at det var den øverste ledelse i Transportministeriet, der godkendte den nye fortolkning af kravet.

Bare fem dage efter, at Benny Engelbrecht var blevet udnævnt til ny minister, godkendte Transportministeriets departementschef, Jacob Heinsen, således et notat, der indeholdt en tolkning af taxiloven – en tolkning, der ikke kan læses som andet end et forsøg på at få Færdselsstyrelsen til at ændre konklusion. Styrelsen havde sendt Triton en vejledende godkendelse, forud for at fonden i 2018 købte Dantaxi. Nu lod ministeriet styrelsen forstå, at der her var tale om en misforstået tolkning.

»Alle ejere, der har investeret direkte eller indirekte i virksomheden, skal have bopæl inden for EU eller EØS,« lød det således i notatet.

Rettede ind

Styrelsen rettede ind og ændrede konklusion.

Nu var det derfor pludselig ikke længere muligt for Triton at være en legal ejer af det danske taxiselskab, fordi fonden havde investorer uden for EU. Stort set alle kapitalfonde har investorer som for eksempel pensionskasser, der ligger spredt ud over hele verden. Og da investorerne er de reelle ejere af kapitalfondens selskaber, betød det, at Triton ville blive tvunget til at sælge, ligesom stort set alle andre kapitalfonde ville være udelukket fra at drive taxivirksomhed i Danmark.

Var den tolkning af loven blevet fastholdt, skulle Triton meget hurtigt have fundet en anden køber, fordi Dantaxi ellers ville miste retten til at køre sine 1.700 taxier i Danmark. Alene i København kører op mod 1.000 taxier rundt med Dantaxi-logo på siden, og derfor kunne hovedstaden potentielt stå foran stor mangel på hyrevogne.

Flere professorer advarede siden om, at tolkningen stred mod flere EU-regler. Samtidig begyndte en række oppositionspolitikere og branchen selv at undre siger over beslutningen. Her lød det, at netop taxibranchen har et stort behov for investeringer, og at kapitalfondene kunne være med til at drive udviklingen i branchen.

Pludselig begyndte der er ske noget i ministeriet. Nogen kom angiveligt i tvivl, og pludselig blev sagen sendt videre til Kammeradvokaten for at finde ud af, præcist hvad EU-retten sagde om spørgsmålet. Onsdag kom afgørelsen, og den gik imod ministeriets tolkning.

»Jeg noterer mig, at kravet er i strid med EU-retten. Derfor skal vi have ændret den gældende lov,« lød det kortfattet fra transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse onsdag.

Udtalelsen var blevet stykket sammen, efter at ministeren havde holdt et møde med transportordførerne bag taxiloven. Forklaringen lød, at da EU-retten har forrang for dansk ret, ville det ikke være muligt at gennemføre beslutningen, der ville forbyde Triton at eje et dansk taxiselskab.

Ifølge professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet er forløbet beklageligt. Professoren understreger samtidig, at det er »rettidig omhu«, at ministeriet efterfølgende retter fejlen.

»Men det er selvfølgelig beklageligt, at den øverste chef ikke tilstrækkeligt tjekker det, der bliver lagt på bordet af hans embedsmænd,« siger han.

Ifølge Michael Gøtze, professor i forvaltningsret, er der tale om en alvorlig sag. Han understreger, at det er godt, at loven nu er blevet dobbelttjekket af Kammeradvokaten og er blevet korrigeret, så den ligger inden for rammerne af EU-retten.

»Det er ikke første gang i retshistorien, at man i en lov har overset EU-retlige problemstillinger, men det er alligevel alvorligt, at det er glippet her,« skriver han i en e-mail.

Endnu står det ubesvaret, præcis hvad der fik departementschefen til at få Færdselsstyrelsen til at ændre opfattelse af, hvordan loven skulle tolkes – få dage efter at S-regeringen var tiltrådt.

Det står imidlertid klart, at socialdemokraterne ikke var videre begejstrede for udsigterne til, at kapitalfonde begyndte at købe sig ind i danske taxiselskaber.

Socialdemokratiets daværende transportordfører, Rasmus Prehn, sagde for eksempel i maj 2019, at han ikke ligefrem havde gået og krydset fingre for, at kapitalfonde ville købe sig ind i taxibranchen.

I sagen om salget af Radius, der i første omgang kuldsejlede, var det også frygten for udenlandske kapitalejere af central infrastruktur, der fik daværende finansordfører Benny Engelbrecht og den socialdemokratiske top til at trække stikket.

I den aktuelle sag lyder det i et svar fra Transportministeriet, at ingen i ministeriet var opmærksomme på, at der var et »EU-retligt problem med de pågældende bestemmelser.«, da notatet blev udarbejdet 2. juli.

»Det var vi selvsagt heller ikke under lovens tilblivelse. Lovforslaget var i høring hos relevante andre ministerier og desuden i offentlig høring. Under høringerne og i forbindelse med lovbehandlingen i øvrigt var der ingen, der påpegede de EU-retlige problemstillinger over for ministeriet,« står der i svaret.

Ministeriet »bliver således desværre først opmærksom på de EU-retlige komplikationer«, da Dantaxis advokat gør Færdselsstyrelsen opmærksom på problemerne, lyder det i svaret.

»Kammeradvokatens EU-retseksperter inddrages herefter i sagen, og efter at have studeret sagen nærmere, er Kammeradvokatens konklusion, at bopælskravet i forbindelse med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og til at drive kørselskontorer er i strid med EU-retten,« lyder det i svaret.

Samtidig slår ministeriet fast, at transportminister Benny Engelbrecht ikke har godkendt notatet.

I en skriftlig udtalelse siger bestyrelsesformand i Dantaxi Daniel Björklund, der også er investeringsansvarlig i Triton, at man glæder sig over, at kravet nu er blevet taget ud.

»Vi er glade for resultatet og transportministerens beslutning, og vi ser frem til at fastholde og udbygge det konstruktive samarbejde med myndighederne, mens vi fortsætter arbejdet med at skabe et grønt og moderne taximarked inden for rammerne af taxiloven,« hedder det fra Björklund.