Godt jysk varsel for banksektor

Tilfreds: Grundlæggende har 2001 været et indbringende år for Jyske Bank, og det varsler godt for regnskaberne fra de øvrige større banker.

Et københavnsk stormagasin trækker grimme spor i Jyske Banks regnskab. Og banken bruger fortsat mange penge på at dyrke sin anderledeshed.

Men ellers tyder årsregnskabet fra Silkeborg-banken på, at 2001 på trods af alverdens tumult har været indbringende for bankerne.

»Jyske Banks indtjening har udviklet sig pænt, og det er en god indikation for, at også de øvrige danske banker på indtjeningssiden kommer til at vise pæne tal. Konjunkturmæssigt er der heller ikke de store tegn på store ubehageligheder, når det drejer sig om privatkunder,« siger finansanalytiker Martin Gottlob fra Carnegie.

I alt blev det i Jyske Bank til et overskud efter skat på 623 mio. kr., en markant tilbagegang fra overskuddet på 1.083 mio. kr. året før.

Men bagved ligger en otte procents fremgang i basisindtjeningen til 938 mio. kr., som er overskuddet af den grundlæggende forretning med at servicere erhvervs- og privatkunder med pengeprodukter.

Det, der trækker ned, er ikke mindst Jyske Banks aktiepost i ejeren af stormagasinerne Magasin og Illum, Wesel & Vett. Aktierne er i løbet af året faldet 110 mio. kr. i værdi, og det bliver trukket direkte ud af indtjeningen.

Desuden investerer banken fortsat massivt i at indrette sine filialer anderledes, nemlig som cafeer, og det har i 2001 kostet 178 mio. kr.

»Men vi har i de senere år haft en stærkt stigende kundetilfredshed, og vi øger vores forretningsomfang, så vi har hentet investeringen hjem igen,« siger Jyske Banks adm. direktør, Anders Dam.

I alt vurderer banken, at projektet, Jyske Forskelle, kommer til at stå aktionærerne i 817 mio. kr.

Derudover har Jyske Bank besluttet at bruge omkring 100 mio. kr. på et andet projekt, der også ifølge Anders Dam om få år vil være tjent ind igen. Det er en ny og mere detaljeret måde at vurdere kundernes risiko på, og det skal bruges, når bankerne om få år går over til et nyt regnskabssystem. De nye regler betyder, at bankerne ikke behøver at lægge så mange penge til side som sikkerhed for en erhvervskunde, der vurderes som meget kreditværdig og sikker. Omvendt skal banken lægge flere penge til side, hvis kunden er højrisikabel.

Alt i alt regner Anders Dam med, at det nye regnskabssystem vil give banken flere penge til rådighed. En sidste plet i Jyske Banks regnskab er værdipapirbeholdningen, som ikke har kastet nær så meget af sig som året før.

»Men havde det ikke været for vores aktiepost i Wessel & Vett, havde vi faktisk haft et overskud på 60 mio. kr., og det havde jeg fint kunnet leve med i lyset af den tummel, der har været på fondsmarkederne i 2001,« siger Anders Dam.

I det hele taget har udviklingen i 2001 og i særdeleshed begivenhederne 11. september gjort Anders Dam forsigtig i sin prognose for det kommende år. Men han regner med at kunne få det samme hjem i basisindtjning i 2002 som sidste år.

Indtil videre er der heller ingen faretruende signaler. Jyske Banks tab og hensættelser på kunderne er kun steget en smule i 2001, bredt fordelt på både ehrvervskunder og privatkunder. Dertil kommer, at banken har kunnet tilbageføre en tidligere hensættelse på 50 mio. kr. fra en garanti i Varde Bank, som banken har fået retur efter, at boet i denne sag er blevet afsluttet.