Eksportstøtte: Fra katastrofe til mirakel

Sagspuklen i det omstridte Direktotorat for Fødevareerhverv er blevet nedbragt med 95.000 sager på ti måneder. Indsatsen roses af Dansk Industri og Mejeriforeningen, som dog kræver millionerstatning for den tidligere langsommelige sagsbehandling.

Baggrund

Flere sagsbehandlere, ny ledelse og færre småsager er årsagen til, at Direktoratet for Fødevareerhverv på ti måneder har vendt en fuldendt buraukratisk katastrofe til noget, der ligner et forvaltningsmæssigt mirakel.

For et år siden sønderskød slagterierne, mejerierne og andre brancher, der eksporterer fødevarer, Direktoratet for Fødevareerhverv for at behandle ansøgninger om eksportstøtte langsommere end rimeligt var.

Virksomhedernes problemer bestod i, at de ikke fik udbetalt støtten på de lovede tidspunkter, og derfor kom de til at miste renteudgifter på de garantibeløb, de skulle stille, før de kunne få udbetalt støtten.

Pres på ministeren

Ved blandt andet at bruge pressen, lagde eksportørerne massivt pres på daværende fødevareminister Ritt Bjerregaard (S), som viste handling ved at skifte ud i direktoratets ledelse.

Og så skete der noget.

Ritt Bjerregaard indsatte Preben Veilstrup Andersen som ny vicedirektør, en mand som tidligere har ryddet op i EUs hektarstøtteordninger. Samtidig blev Jan S. Wiuff udnævnt som ny kontorchef i kontoret for eksportstøtte.

Siden er sagsbehandlingen blevet rationaliseret væsentligt. Blandt andet ved at direktoratet har holdt kurser for virksomhederne for at lære dem præcis hvilke oplysninger, direktoratets medarbejdere har behov for, når der skal tages stilling til ansøgningerne om støtte.

»Det har været helt centralt for os at nedbringe sagsbehandlingstiden ved blandt andet at informere om kilder til fejl. Den aktive dialog med virksomhederne har været vigtig for, at vi har nået målene,« siger Preben Veilstrup Andersen.

Mens direktoratet var skydeskive i pressen, valgte mange ansatte at søge væk fra den omstridte arbejdsplads.

»Stemningen på kontoret er blevet forbedret nu, og der er ikke flere, der søger væk, end der er på andre arbejdspladser,« siger Preben Veilstrup Andersen.

Mejeriforeningen, som nu har anlagt erstatningssag på 75 millioner kr. mod direktoratet for tabte renteindtægter, anerkender indsatsen fra direktoratets nye ledelse.

»Der er blevet taget hul på en stor del af problemet. Vi glæder os over og støtter den retning, sagen har taget,« siger Kristian Svendsen, eksportkonsulent i Mejeriforeningen.

Også Fødevareindustrien, en organisation under Dansk Industri, er tilfredse med direktoratets indsats. Her er 40-50 virksomheder klar til at søge om erstatning på et tocifret millionbeløb for tabte renteindtægter for direktoratets tidligere langsommelighed. Men det afholder ikke organisationen fra at uddele roser.

»Man må give direktoratet ros for det tempo, der er kommet over sagsbehandlingen. Nu forlanger vi, at de holder de mål, de har lovet os,« siger konsulent i Fødevareindustrien Jens Holst-Nielsen.