DI: Mindre vækstfirmaer skiller sig ud

Således viser en DI-undersøgelse, at en fjerdedel af de mindre og mellemstore virksomheder venter en vækst i omsætningen

på omkring 20 pct. over de næste tre år på trods af den generelle svage udvikling for dansk industri.


Vækstvirksomhederne

skiller sig ud ved en højere eksportkvote og afsætning på fjerntliggende markeder i forhold til de mindre og mellemstore virksomheder

generelt.


Endvidere forventer de bl.a. via integration af it-systemer at opnå tættere tilknytning til kunder og

leverandører og at bevæge sig fra den traditionelle rolle som underleverandør til rollen som aktiv samarbejdspartner.

De peger på høje danske omkostninger som en barriere for at indfri forventningerne. RB-Børsen