Dansk velstand blandt de højeste i EU

Danskernes velstand ligger blandt top tre i EU - men uden for EU er BNP pr. indbygger højere i både Norge, USA, Island og Schweiz.

Danmark er et rigt samfund. Og det danske BNP pr. indbygger ligger i snit 13 procent over gennemsnittet for de 15 "gamle" EU-lande, hvis man blandt andet tager højde for forskellene i prisniveauerne mellem landene.

Danmarks Statistik har kigget på, hvor stort bruttonationalproduktet er pr. indbygger. Og her topper Luxembourg listen med at ligge 132 procent over gennemsnittet. På anden pladsen kommer Irland med 28 procent.

Blandt EU-15-landene er det Portugal, der ligger i bund med et BNP pr. indbygger, der er 34 procent lavere end gennemsnittet. Men tager man de nye EU-lande med i regnestykket, klarer Bulgarien sig dårligst. Her ligger BNP pr. indbygger 70 procent under EU-gennemsnittet.

Ser man ud over kredsen af EU-lande, ligger Norge helt i front. Det norske BNP pr. indbygger ligger 56 procent over gennemsnittet, det amerikanske 39 procent over, det islandske 20 procent over og det schweiziske 19 procent højere.

/ritzau/