Danmark som Europas førende søfartsnation

Minikronik. Dansk søfart er inde i en rivende udvikling. Med den nye aftale sikres rammevilkår, der er blandt verdens bedste og åbner op for nye vækstmuligheder, skriver dagens kronikør.

En ny aftale mellem regeringen, de Radikale og Dansk Folkeparti skal sikre en fremtidig nøgleposition for dansk søfart.

Aftalen indebærer en ambitiøs målsætning om, at Danmark skal være Europas førende søfartsnation.

Dansk søfart befinder sig i en rivende udvikling, hvor både indtjeningen og beskæftigelsen er støt stigende. Det har samtidigt en positiv effekt på relaterede erhverv til lands. Men rederierhvervet og dets aktiver er meget mobile og konkurrencen er international. Derfor er det nødvendigt løbende at justere de gunstige rammevilkår, vi har.

Den nye aftale vil sikre, at danske rederier kan begå sig i den internationale konkurrence, så Danmark kan forblive en stolt søfartsnation. Danske skibe transporterer i dag ti procent af den samlede verdenshandel til søs, hvilket fremgår tydeligt på vores betalingsbalance.

Branchens valutaindtjening er mere end fordoblet siden 2002 fra 80 mia. kr. til forventet 180 mia. kr. i 2007. Danmarks styrke betyder endvidere, at vi aktivt kan påvirke internationale standarder for miljø og sikkerhed inden for feltet. Konkret indebærer den nye aftale, at avancer ved salg af skibe bliver omfattet af den lave tonnageskat (en særlig skibsskat) frem for den almindelige selskabsskat.

Dermed er Danmark skattemæssigt på linje med andre stærke søfartsnationer. Det vil betyde flere nye skibe under Dannebrog. Aftalen kommer på et tidspunkt, hvor danske rederier står med et historisk stort nybygningsprogram på 297 skibe til en værdi af 81 mia. kr.

RekruteringsproblemerRederibranchen har de senere år haft store problemer med at rekruttere tilstrækkelig arbejdskraft til erhvervet. Derfor indgår forpligtigelser om en styrket rekrutteringsindsats som et led i aftalen. Rederierne stiller 200 praktikpladser til rådighed for kommende skibsofficerer og 75-100 praktikpladser for skibsassistenter. Rederierne og Den Maritime Fond afsætter i alt 10 mio. kr. til en styrket rekrutteringsindsats.

Der er både tale om jobs til vands samt i havne og i skibsmæglervirksomheder.

Fordi aftalen ventes at tiltrække flere skibe under dansk flag, vil skatteændringerne samlet set være provenuneutral for statskassen. Og hertil kommer, at aftalen vil have positive sideeffekter på beskæftigelsen til lands. Der kommer nye arbejdspladser i rederierne og dermed flere indtægter til beskatning. Branchen vurderer selv, at Danmark i fremtiden kan stå for 15 20 procent af verdens søfragt inden for de nærmeste år.

Dansk søfart er inde i en rivende udvikling. Med den nye aftale sikres rammevilkår, der er blandt verdens bedste og som åbner op for nye vækstmuligheder for erhvervet.