Dagens aktietip - tirsdag

Aktietip. Flot kvartalsregnskab fra Danisco.

Daniscos første kvartalsregnskab blev mødt med en kursstigning på fire procent, og det skyldes blandt andet, at koncernen har formået at skabe fremgang på trods af, at udviklingen i Sukkerdivisionen fortsat påvirker koncernregnskabet negativt.

Danisco består af to divisioner, Ingredienser og Sukker, og med en tilbagegang på 13 procent i forhold til samme periode i fjor trækker Sukkerdivisionen koncernomsætningen ned med næsten en kvart milliard.

Dette er dog ikke så stort et problem, som det umiddelbart lyder til. Eftersom udviklingen i Sukkerdivisionen var forventet, er der allerede taget højde for det store omsætningsfald i vurderingen af Daniscos aktiekurs.

Division udskillesEn anden forventet begivenhed er adskillelsen af Sukkerdivisionen og Ingrediensdivisionen. Det har været det store emne hos Danisco, og navnlig hos selskabets aktionærer, i lang tid.

Det oplyses som en sidebemærkning på side 12 i kvartalsregnskabet, at Sukkerdivisionen faktisk allerede er udskilt som et selvstændigt selskab (Danisco Sugar A/S stiftet den 31. august 2006), og dermed er grundlaget for en selvstændig børsnotering af Sukkerdivisionen på plads. Nu afventes blot det mest hensigtsmæssige tidspunkt at gennemføre opsplitningen på.

Godt nyt fra EUOnsdagens meddelelse fra EU om den reviderede sukkerreform kan være et vigtigt skridt i den retning. Meddelelsen blev derfor særdeles positivt modtaget, og sendte Danisco-aktien op med fem procent. Vi forventer, at Danisco fortsætter den lagte kurs, og i takt med, at vi nærmer os opdelingen af sukker og ingredienser i to selvstændige børsnoterede selskaber (eller et frasalg af Sukkerdivisionen) vil aktiemarkedet ganske givet overveje, om den aktuelle aktiekurs fuldt ud harmonerer med de skjulte værdier i koncernen, som en opsplitning vil afsløre.