Byggeriet afviser regerings-kritik

Læs mere
Fold sammen
Byggesektorens konkurrenceniveau er for dårligt. Det får den konsekvens, at indtjeningen i erhvervet er høj i sammenligning

med de lande, vi normalt sammenligner os med.

Denne konklusion fremgår af regeringens strategiplan, "Vækst

med vilje" og vækker undren i dele af bygge- og anlægssektoren. Bl.a. entreprenørbranchen har traditionelt

opereret med en lille indtjening på baggrund af stort volumen.


Blandt mindre håndværksmestre, der repræsenteres

af Byggeriets Arbejdsgivere, BYG, er der ikke forståelse for budskabet i forhold til kredsen af udførende håndværksmestre.


-

Efter vores vurdering er der tale om hård konkurrence, og omkring en fjerdedel af medlemmerne har en utilfredsstillende indtjening.

Den gennemsnitlige afkastningsgrad lå i 2000 på 13,5 pct., siger økonom i BYG, Henrik Stig Sørensen.


ByggevareLeverandørForeningen

(BLF), der repræsenterer producenter og importører i byggevarebranchen, vil heller ikke tage kritikken til sig.


-

Bruttoavancen hos de danske byggevareleverandører ligger på omkring 35 pct. og 22-25 pct. i forhandlerleddet, hvilket

også fremgår af virksomhedernes regnskaber. Denne forskel er det intet odiøst i, idet leverandørerne både

produktudvikler, producerer produktinformation og dokumentation samt står for hovedparten af markedsføringsindsatsen,

siger direktør Steen Johansen fra BLF.


Han fremhæver, at leverandørerne har forskellige økonomiske

og markedsmæssige forudsætninger. F.eks. er der væsentlig forskel på de indtjeningsmæssige forudsætninger

for importørerne afhængig af, om virksomheden importerer fra tredjemand eller indgår i en international koncern.

Her spiller de lokale omkostnings- og beskatningsforhold en ikke uvæsentlig rolle for den endelige prisdannelse.Duopol

De

store distributionskæder Dendek og Ditas har besluttet i fællesskab at danne et nyt selskab, der sammen med Danske Trælast

kommer til at sidde på omkring 90 pct. af den del af byggevareomsætningen, der går gennem trælast- og byggematerialeforhandlere

og byggemarkeder. Konkurrencemyndighederne har tilladt fusionen på visse betingelser.


Om den kraftige koncentration i

handelsleddet siger Steen Johansen: - Der vil altid være tendens til mindre konkurrence i en duopol-situation. Sådan

er det i alle brancher. Problemerne kommer først, når de store aktører misbruger deres dominerende stilling.


-

Hvis man ellers overholder markedets konkurrencelov, så er det en hvilken som helst ledelses opgave at optimere de forretningsmæssige muligheder,

siger Steen Johansen.