Bøder til fire Bech-Bruun-advokater for dobbeltrolle i Advokatnævnet

Skatteminister Morten Bødskov (S) råder alle advokater, der overvejer at byde på opgaver for Skatteministeriet, til bruge sommerferien på at læse Advokatnævnets kendelse om Bech-Bruuns inhabilitet særdeles grundigt. Advokatfirmaet skal betale salær på 3,5 mio. kr. tilbage på grund af advokaternes dobbeltrolle.

Fire Bech-Bruun-advokater er fundet inhabile af Advokatnævnet i sagen om advokatkontorets uvildige undersøgelse for Skatteministeriet vedrørende udbyttesagen. Advokatkontoret skal nu betale salær på 3,5 mio. kr. tilbage. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Et af Danmarks store kendte advokatfirmaer Bech-Bruun har lidt et sviende nederlag til Skatteministeriet og tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) i Advokatnævnet. Nævnet har givet fire advokater bøder for dobbeltrolle i forbindelse med en undersøgelse, som Bech-Bruun i 2017 foretog for ministeriet i forbindelse med udbytteskattesagen.

Udover bøder på 10.000 kr. pr. mand skal Bech-Bruun betale et salær på 3,5 mio. kr. tilbage. Advokatnævnet vurderer nemlig, at undersøgelsen ikke har nogen værdi for Skatteministeriet, fordi Bech-Bruun-advokaterne var inhabile. Det fremgår af et resumé af kendelsen fra nævnet.

Karsten Lauritzen indbragte sidste år Bech-Bruun for advokaternes domstol, Advokatnævnet. Ministeren beskyldte Bech-Bruun for inhabilitet og overtrædelse af de advokatetiske regler, fordi advokatfirmaet havde rådgivet den tyske bank North Channel Bank, som er mistænkt for udbyttesvindel, samt tre canadiske pensionskasser, som var Skattestyrelsens modparter i en skattesag om udbytteskat.

Et flertal i Advokatnævnet finder, at fire Bech-Bruun-advokater var inhabile i forhold til advokatundersøgelsen, men afviser, at Bech-Bruun har overtrådt de advokatetiske regler ved at tage de canadiske pensionskasser ind som kunde. Advokatfirmaet Bech-Bruun er ikke dømt inhabil.

»Klokkeklar« afgørelse

Danmarks nye skatteminister, Morten Bødskov (S), er glad for Advokatnævnets kendelse, som han kalder »klokkeklar«, og han opfordrer alle advokatfirmaer, som ønsker at byde på opgaver i Skatteministeriet, til at bruge sommerferien på at studere kendelsen:

»Jeg er meget tilfreds med afgørelsen. Den er jo meget klar, og det betyder, at skatteyderne nu får salær tilbage, og at de pågældende advokater hos Bech-Bruun bliver idømt en bod. Det er vigtigt, at kendelsen er så klar, som den er. Der kommer jo andre udbud, men nu er grundlaget for advokaters virke i udbud jo skåret fuldstændig ud i pap,« siger Morten Bødskov.

Advokatnævnet delt

Advokatnævnet er dog delt i Bech-Bruun-sagen. Et flertal på ni nævnsmedlemmer står bag afgørelsen om bøder og tilbagebetaling af salær, men seks nævnsmedlemmer stemte for en pure frifindelse af de fire Bech-Bruun-advokater, ligesom de seks stemte for, at Bech-Bruun kunne beholde sit salær.

Er kendelsen nu så klar, når seks nævnsmedlemmer er uenige med flertallet?

»Kendelsen ER klar, når man læser den. Og jeg vil opfordre andre advokater i branchen, som har interesse i at entrere i udbud af den her karakter, til at bruge sommerferien på at læse den, således at der ikke er flere, der løber ind i problemer. Af hensyn til det fælles bedste er der jo ingen, der har interesse i, at der er flere advokater, der kommer i problemer,« siger Morten Bødskov.

Hans forgænger i embedet Karsten Lauritzen var så vred over Bech-Bruun-sagen, at han sagde, at han ikke længere var tryg ved at udbyde opgaver fra ministeriet til andre advokatfirmer end Kammeradvokaten, selvom det var i strid med den borgerlige regerings udbudspolitik. Morten Bødskov forstår godt sin forgængers reaktion, men afviser ikke fremtidige udbud:

»Jeg forstår bestemt godt Karsten Lauritzens raseri. Omvendt er jeg glad for, at vi nu har et fuldstændigt klart grundlag for også eventuelle fremtidige udbud. Det må man jo tage med, når man vurderer fremtidige udbud,« siger Morten Bødskov.

Bech-Bruun går til domstolene

Bech-Bruun er stærkt utilfreds med afgørelsen og har allerede nu besluttet at få Advokatnævnets kendelse prøvet ved domstolene.

»Vi er helt uforstående over for præmisserne i flertallets udtalelse, som indeholder flere afgørende fejlslutninger. Fejlslutninger, som efter vores opfattelse har ført til et konkret forkert resultat, og som også helt generelt vil medføre meget betydelig usikkerhed vedr. undersøgelser af mulige interessekonflikter i alle advokatvirksomheder. Af disse grunde vil vi straks indbringe sagen for domstolene,« lyder det i en pressemeddelelse fra Bech-Bruun.

»Vi kan fuldt ud tilslutte os udtalelsen fra de seks nævnsmedlemmer, som ligger helt på linje med vores egen juridiske vurdering. Der er tale om saglige og juridisk korrekte begrundelser, og det er vores klare vurdering, at dette giver os et stærkt grundlag for den kommende prøvelse ved domstolene,« skriver advokatkontoret, som ikke har yderligere kommentarer.

På herrens mark

Bech-Bruun har vedvarende afvist Skatteministeriets beskyldninger og rejst kras kritik af daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Skatteministeriet for ikke at have gjort deres arbejde ordentligt. En af Bech-Bruuns centrale pointer er, at advokatfirmaet var på herrens mark, da man i foråret 2017 vandt opgaven med at undersøge Skats og Skatteministeriets interne håndtering af udbytteskattesagen.

Skatteministeriet krævede, at advokatfirmaet ikke måtte have interessekonflikter, men ministeriet nægtede samtidig at udlevere navne på personer og virksomheder, der var mistænkt for svindel. Det forhindrede Bech-Bruun i at foretage et effektivt konflikttjek blandt sine klienter, lyder advokatfirmaets argumentation, som blev bakket op af flere eksperter. Det eneste navn, der var kendt i offentligheden på det tidspunkt, var Sanjay Shah og en stribe af hans selskaber, som Bech-Bruun konflikttjekkede i sit interne system uden at få fangst.

Men flertallet i Advokatnævnet mener, at Bech-Bruun i hvert fald i sommeren 2017 burde have hørt alarmklokkerne ringe, da Politiken skrev, at North Channel Bank, som Bech-Bruun tidligere havde rådgivet, var involveret i udbytteskattesagen. På det tidspunkt burde Bech-Bruun have meddelt Skatteministeriet, at man var inhabil, fremgår det af resuméet af nævnets afgørelse.