Ekspert om Bech-Bruun-sag: Skatteministeren stillede umuligt habilitetskrav

Det var umuligt for Bech-Bruun og andre store advokatfirmaer, der bød på advokatundersøgelsen i forbindelse med udbudssagen, at leve op til skatteminister Karsten Lauritzens (V) habilitetskrav, fordi Skatteministeriet ikke ville udlevere navnene på de mistænkte.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) holder sig til, at han har fulgt de advokatetiske regler i habilitetssstriden med Bech-Bruun. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Uden oplysninger om de mistænkte i udbyttesagen har Bech-Bruun og andre større advokatfirmaer, der bød på at gennemføre advokatundersøgelsen for Skatteministeriet, ikke haft mulighed for at sikre deres habilitet. Det vurderer postdoc Johan Tufte-Kristensen fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, der er ekspert i interessekonflikter.

Af udbudsmaterialet fra Skatteministeriet fremgik det, at de advokatfirmaer, der bød på at udarbejde advokatundersøglesen, havde ansvaret for at sikre, at der ikke var eller kunne opstå habilitetsproblemer.

Berlingske har på baggrund af Bech-Bruuns svarskrift i habilitetsstriden med skatteministeren beskrevet, hvordan de advokatfirmaer, der bød på opgaven med at undersøge de interne forhold i Skat og Skatteministeriet i forbindelse med udbytteskattesagen, ikke kunne få at vide, hvilke personer og virksomheder der var mistænkt for udbyttesvindel. Dermed kunne de ikke tjekke, om de havde kunder blandt de mistænkte.

Ekspert i interessekonflikt, Johan Tufte-Kristensen

»»I så fald har Bech-Bruun gjort, hvad de kunne.«


Johan Tufte-Kristensen vurderer, at det var umuligt for Bech-Bruun – der i øvrigt fuldt ud anerkender, at det er advokatens ansvar at sikre sig, at de advokatetiske regler overholdes – og andre store advokatfirmaer at leve op til skatteministerens krav om habilitet, fordi Skatteministeriet ikke ville udlevere navnene på de mistænkte.

Sådan konflikttjekker man

»Store advokatfirmaer konflikttjekker ved at foretage søgninger i deres klientdatabaser. Her kan de kun søge på kendte oplysninger som navne, eller cvr-numre og lignende. Hvis de ikke har kendte oplysninger om en person eller virksomhed, er det umuligt for dem at identificere deres relationer til disse personer og virksomheder,« forklarer han.

Bech-Bruun fremfører i svarskriftet, at det eneste navn på svindelmistænkte, der var fremme, da de bød på opgaven, var Sanjay Shah og hans net af selskaber. Dem tjekkede advokatfirmaet, men uden at finde hits.

»I så fald har Bech-Bruun gjort, hvad de kunne. I mange store advokatfirmaer sidder endda interessekonflikt-task forces bestående af partnere, som kontrollerer, at firmaet ikke bliver genstand for interessekonflikter, når der kommer nye sager ind. Men som sagt har firmaerne brug for navne eller andre oplysninger for at foretage deres tjek,« siger Johan Tufte-Kristensen.

Men hvad skal Bech-Bruun og de øvrige bydende advokatfirmaer så gøre for at sikre sig mod inhabilitet?

»Jeg kender ikke de nærmere detaljer om genstanden for advokatundersøgelsen og dens betydning for de mistænkte i udbyttesagen. Hvis rådgivningen af de mistænkte har kunnet føre til interessekonflikter i den efterfølgende advokatundersøgelse, har det været vanskeligt for tilbudsgiverne at garantere, at sådanne interessekonflikter ikke ville opstå,« siger Johan Tufte-Kristensen.

En anden juridisk ekspert, professor Sten Bønsing ved Aalborg Universitet, der er ekspert i forvaltningsret, vurderede forleden sagen således:

»Det lyder rigtigt og fornuftigt, at Skatteministeriet sørger for, at Bech-Bruun får de oplysninger, der er relevante for at foretage et ordentligt konflikttjek, og der er i hvert fald ikke noget ulovligt i, at ministeriet giver advokatfirmaet oplysningerne. I bagklogskabens lys er det svært at bebrejde Bech-Bruun, at de ikke har taget højde for nogle oplysninger, som de ikke kunne have.«

Berlingske bad forleden skatteministeren forholde sig til Bech-Bruuns indvending om, at advokatkontoret ikke var i stand til at konflikttjekke i klientdatabasen for navne på mistænkte, da Skatteministeriet ikke ville oplyse navnene.

»Det undrer mig, at Bech-Bruun kritiserer Skatteministeriet for at have fulgt Advokatrådets advokatetiske regler. Her fremgår det klart, at det til enhver tid er den bydende advokats ansvar at sikre, at der ikke er eller kan opstå habilitetsproblemer,« siger skatteminister Karsten Lauritzen.

»Skatteministeriet har indgivet en klage til Advokatnævnet over Bech-Bruuns habilitet i forbindelse med advokatundersøgelsen om refusion af udbytteskat. Og før Advokatnævnet har truffet en afgørelse, ønsker jeg ikke at drage yderligere konklusioner,« tilføjer han.

Bech-Bruun har ingen kommentarer, mens sagen verserer ved Advokatnævnet.